Tworzenie analizt fizjograficznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie analizt fizjograficznej - strona 1

Fragment notatki:

Fizjografia to charakterystyka warunków naturalnych danego obszaru. Umożliwia podział i kwalifikowanie terenów dla potrzeb planowania przestrzennego. Celem analiz fizjograficznych jest wskazanie optymalnych wytycznych dotyczących zagospodarowania danego terenu oraz poprawa stanu środowiska naturalnego co bezpośrednio przekłada się na podniesienie jakości życia człowieka. Dane niezbędne do stworzenia analizy fizjograficznej: charakterystyka rzeźby terenu klimat i stan jakości powietrza budowa geologiczna i gleby wody podziemne i powierzchniowe biocenozy, lasy, fauna obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, rzadkie i chronione rośliny naczyniowe ochrona prawna zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych źródła zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz jego problemy Bazę, do sporządzania analiz fizjograficznych stanowi: kompleksowe badania i pomiary terenowe, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, inwentaryzacyjne i studialne,
dokumentacja hydrogeologiczna dokumentacja geologiczno-inżynierska,
dokumentacja geologicznych złóż kopalin,
dokumenty planistyczne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz