Turyzm - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turyzm - omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Turyzm - (Leszczyki St. 1937) „całokształt zagadnień teoretycznych, gospodarczych, geograficznych, statystycznych, prawnych, kulturowych, społecznych związanych z ruchem uzdrowiskowo-turystycznym.”
„Całokształt zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z ruchem turystycznym
(Kowalczyk A., 2000)
„Turyzm jest złożonym zjawiskiem obejmującym społeczno-kulturowe, gospodarcze, prawno-polityczne, przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania oraz przebieg i następstwa turystyki. Tym samym jest określeniem znacznie szerszym od pojęcia turystyka.”
2. Rekreacja
„Wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił, a przejawiające się w uczestniczeniu w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych czy też w różnych formach ruchu turystycznego - po godzinach zajęć służbowych lub szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i normalnymi czynnościami domowymi”
„…jest to działalność podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej osobowości”
3. Turystyka
„Zjawisko społeczne, które polega na odbywaniu podróży w celach rozrywkowych, poznawczych (krajoznawczych, naukowych itp.), wypoczynkowych, leczniczych lub związanych z kultem religijnym, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie wiążą się one z pracą zarobkową ani zmianą stałego miejsca zamieszkania”
(Rogalewski O., 1972, 74)
„Wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania w czasie wolnym od pracy w celach wypoczynkowych, poznawczych lub związanych z indywidualnymi zamiłowaniami, oraz użytkowanie środowiska celem zaspokajania potrzeb przebywających w nim turystów”
Główny Urząd Statystyczny
„Turystyka jest zjawiskiem przestrzennej ruchliwości ludzi związanej z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz