Trygonometria - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trygonometria - omówienie - strona 1 Trygonometria - omówienie - strona 2 Trygonometria - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 7  Całki trygonometryczne    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  1 2 cos 4 sin x xdx    Z którego wzoru należy skorzystad, aby rozwiązad powyższą całkę?  a)      1 2 sin sin cos cos                 b)      1 2 cos cos cos cos                 c)      1 2 sin cos sin sin                 Pytanie 2  7 6 sin sin sin xdx x xdx        Jakie przekształcenie należałoby wykonad w tym momencie zadania?  a)   2 3 sin sin x xdx      b)   3 2 sin sin x xdx      c)   6 2 1 cos sin x xdx       d)   6 2 cos sin x xdx      Pytanie 3  Które zdanie jest prawdziwe?  a)  Rozwiązanie całki trygonometrycznej polega zawsze na przekształceniu funkcji  podcałkowej do funkcji wymiernej  b)  Rozwiązywanie całki trygonometrycznej wymaga często zastosowania metody przez  podstawienie  c)  Rozwiązanie całki trygonometrycznej polega zawsze na skorzystaniu z jedynki  trygonometrycznej        www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4  W całkach trygonometrycznych w których występują funkcje sinus lub cosinus podniesione  do parzystych potęg należy najczęściej…  a)  Skorzystad ze wzoru  2 2 cos 2 cos sin x x x     b)  Skorzystad ze wzoru      1 2 sin sin cos cos                 c)  Wydzielid z funkcji podcałkowej sinx albo cosx  d)  Wydzielid z funkcji podcałkowej  2 2 sin lub cos x x   Pytanie 5  2 2 2 sin cos 2 cos sin xdx x x x      Jaką operację należy teraz wykonad, aby wyznaczyd z powyższego równania  2 sin  x   a)  2 2 cos 2 cos 1 cos x x x      b)    2 2 cos 2 cos 1 cos x x x      c)  2 2 cos 2 1 sin sin x x x      d)    2 2 cos 2 1 sin 1 cos x x x       Pytanie 6  10 sin  xdx    Jakie przekształcenia funkcji podcałkowej należałoby teraz wykonad?  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz