Trybunał obrachunkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał obrachunkowy - strona 1

Fragment notatki:

Trybunał obrachunkowy
1. Skład i organizacja Skład reguluje art. 247 TWE i art.160b TEWEA. W jego skład wchodzi po jednej osobie z każdego państwa członkowskiego. Członkowie TO są mianowani przez Radę działającą większością głosów i po konsultacji z PE, na okres 6 lat(ponowne mianowanie nie jest możliwe). Kandydaci przedstawiani przez państwa radzie musza wchodzić w skład organów kontrolnych lb posiadać szczególne kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na okres trzech lat(może być wybrany ponownie)
Członkowie Trybunału działają w charakter ponadnarodowym
Organizacji: TO funkcjonuje w oparciu przepisy traktatów oraz regulamin wewnętrzny, który zatwierdza Rada kwalifikowaną większością głosów. Trybunał mianuje swojego sekretarza generalnego, który zajmuje się organizacją prac Sekretariatu Trybunału.
2. Zadania i kompetencje
Art.248 TWE i art. 160c TEWEA ogólnie stanowią, że TO kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty. TO przedkłada PE i Radzie oświadczenie o wiarygodności dokumentów księgowych, jak tez prawidłowości transakcji, które jest publikowane w dzienniku urzędowym UE. Sporządza też roczne sprawozdanie o wykonanym budżecie i przedstawia je wszystkim instytucjom wspólnot. TO może również przeprowadzić kontrole w państwach członkowskich w porozumieniu z krajowymi organami kontroli i dotyczą wydawania unijnych suspendiów, jeśli kontrolowany wyrazi na to zgodę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz