Tryb ofertowy - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb ofertowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

TRYB OFERTOWY : składana jest oferta, która może być złożona przez zakład ubezpieczeń oraz przez ubezpieczającego. Oferta może być przedstawiana ustnie przez pośrednika ubezpieczeniowego albo przez ogłoszenia, informacje w środkach masowego przekazu. Taka oferta, która będzie złożona przez ubezpieczającego ma zwykle formę pisemną., jest wnioskiem o ubezpieczenie.
Prosty - zakład ubezpieczeń w całości przyjmuje wszystkie dane złożoną przez ubezpieczającego i nie proponuje do tej oferty żadnych zmian. Przyjęcie oferty powinno nastąpić w terminie jej ważności. Jeśli ZU przyjmuje taką ofertę może złożyć oświadczenie wolni , albo może dojść do zawarcia umowy ubezpieczenia za pomocą tz. Milczącego akceptu ZU. ( taki tryb występuje w przypadku gdy ZU przed upływem 14 dni od momentu otrzymania oferty, nie doręcza ubezpieczającemu dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy ubezp. Jeśli mija 14 dni przyjmuje się , zę umowa została zawarta. Ta droga milczącego akceptu nie jest dopuszczalna, jeśli oferta zasłała złożona ustnie lub w przypadku umów ubezpieczenia na życie.)
Złożony - jeśli oferta złożona przez ubezpieczonego w trakcie trwania jej ważności spotka się z kontrofertą ZU. ZU proponuje inne możliwości. Jeśli w tej kontrofercie znajdą się rozwiązania, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego Zu ma obowiązek zwrócić na to uwagę ubezpieczającego na piśmie. ZU musi dać ubezpieczającemu czas do namysłu. Jeśli w ciągu 7 dni ubezpieczający nie da żadnej odpowiedzi, to zostaje zawarta umowa na tych niekorzystnych warunkach. Jeśli się nie zgodzi, może złożyć swoją kontrofertę. Tryb ten może trwać przez dłuższy czas. WNIOSEK O UBEZPIECZENIE - zwykle jest sporządzany na specjalnych formularzach przygotowanych przez Zakłady Ubezpieczeń. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz