Transport morski w UE - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport morski w UE - omówienie - strona 1 Transport morski w UE - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład IX – Transport morski w UE
Transport morski w EWG:
 1957r. - Traktat Rzymski, postanowiono rozpocząć ujednolicenie pewnych rozwiązań związanych z transportem
morskim; EWG miało prawie 16% floty handlowej świata
 na początku lat 70-tych flota ta spada do 10% floty handlowej świata;
 w latach 80-tych sytuacja poprawiła się, ponieważ do EWG dołączyła Grecja, która stanowiła 25% floty światowej; w
związku z tym flota handlowa Europy zwiększyła się
 od początku lat 90-tych ciągły spadek floty handlowej Unii Europejskiej - okazało się, że pływać pod banderami
narodowymi nie jest opłacalne, a pojawia się konkurencyjność z Azji Płd.-Wsch. i Ameryki Południowej; powstają
otwarte rejestry „OR”
 OR to inaczej wygodne bandery, którym liberalne ustawodawstwo morskie umożliwia rejestrację statków
stanowiących obcą własność; odbywa się to na ustalonych i ustawowo zagwarantowanych atrakcyjnych
warunkach dotyczących korzyści finansowych
 dlaczego armatorzy zapisują się pod bandery OR?

umożliwia to znaczną obniżkę kosztów, zwłaszcza załogowych i obciążeń podatkowych

różnicę z tego tytułu mogą sięgać nawet 2mln USD rocznie na jeden statek
 Unia Europejska stworzyła konkurencyjne bandery do rejestrów OR, tzn. rejestry BIS, które mają zachęcić do
przeflagowania się do rejestrów konkurencyjnych
 pierwszy otwarty rejestr BIS utworzyła Dania, zachęciła obniżkami podatkowymi i zmniejszeniem kosztów
załogowych (obecnie znajduje się w nim 90% floty duńskiej)
 następnie powstały w Niemczech (obecnie 75% floty niemieckiej) oraz w Finlandii (ok. 50% floty fińskiej pod
rejestrami BIS)
 rejestr BIS w różnych krajach różnie się nazywa, np. w Niemczech GIS (German International Ship), w Danii DIS
 w Wlk. Brytanii, Francji, Hiszpanii i Portugalii wprowadzono rejestry OFF-SHORE, ale zostały one ustanowione w
terytoriach zamorskich przez te państwa, które takie terytoria posiadają
Obecna sytuacja w żegludze UE:
 najbardziej negatywne skutki na rynku pracy, przede wszystkim dla marynarzy (w UE liczba marynarzy w latach 19701995 zmniejszyła się o ok. 200tys. osób, z czego 22% zostało zwolnionych ze względu na postęp technologiczny
 marynarze posiadający obywatelstwo UE pływają pod banderami OR
W Unii Europejskiej zaczęto wprowadzać nowe dyrektywy, mające na celu poprawę sytuacji armatorów, którzy przeflagują
się i będą pływali pod banderą unijną. Ostatnia ustawa pochodzi z 1989r. i dotyczy polityki wspomagania konkurencyjności
żeglugi w Unii Europejskiej - wytyczyła 3 kierunki działań:
1.
2.
3.
działania na rzecz poprawy i ujednolicenia warunków funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugowych w państwach
członkowskich
 w celu poprawy konkurencyjności wskazano potrzebę zwiększenia ilości badań, które umożliwiłyby dalsze
postępy automatyzacji pracy na statkach
 szersza realizacja koncepcji wielofunkcyjności członków załóg
 zachęcanie państw Unii Europejskiej do wspólnych badań nad poprawą wszelkiej maści stosunków pracy w
transporcie morskim
 standaryzacja rozwiązań technicznych w transporcie morskim - podkreślono konieczność wpisania tego
problemu w generalny program porządkowania i ujednolicania norm i standardów technicznych w ramach
wspólnoty
 Unia Europejska domaga się zniesienia utrudnień w transferowaniu statków między rejestrami poszczególnych
państw, a także w przepływie marynarskiej siły roboczej
 okazuje się, że bardzo duża ilość statków armatorów nie przestrzega zasad IMO
 domagają się poprawy warunków pracy w żegludze
 chcą wprowadzić wspólny program szkoleń i przeszkoleń koniecznych do funkcjonowania w całej Unii
Europejskiej dla marynarzy w transporcie morskim (np. zmiany związane z postępem technicznym)
 wzajemne uznawanie dyplomów i licencji w ramach wspólnoty (dla marynarzy) - podobno nadal jest
nieprzestrzegane
wspólne rozwiązania w zakresie pomocy finansowej państw członkowskich dla przedsiębiorstw żeglugowych
 został ustanowiony limit pomocy finansowej dla armatorów, którzy borykają się z problemami finansowymi statki otrzymywały subwencje
 także ulgi podatkowe dla gorzej funkcjonujących armatorów
ustanowienie wspólnego rejestru okrętowego dla bander Unii Europejskiej
 wprowadzony rejestr nazywa się EUROS
 rejestr, który funkcjonowałby obok rejestrów narodowych jako miejsce drugiej rejestracji statków
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład IX – Transport morski w UEstatki pozostawałyby z jednej strony pod banderą narodową, ale mogą się wówczas ubiegać o rejestrację
EUROS w celu uzyskania pewnych przywilejów
o przywileje te mogą ubiegać się armatorzy, którzy posiadają statki nie starsze niż 20 lat, a także armatorzy,
którzy spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa żeglugi potwierdzone odpowiednimi certyfikatami
rejestr ten ma zagwarantować swobodę w transferowaniu statków między rejestrami narodowymi bez
dodatkowych wymogów z ich strony
ma ułatwić przepływ marynarskiej siły roboczej między statkami EUROS dzięki automatycznemu uznawaniu
świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów świadczących o kwalifikacjach osób pracujących na
statkach
preferencje w uzyskiwaniu pomocy państwowej
preferencje w dostępie do przewozu ładunków w ramach pomocy żywnościowej dla państw trzecich
podsumowanie:
 po wprowadzeniu okazało sie, że jest to przyspieszenie i dostęp do tych samych warunków, które
mają inne statki i armatorzy pływający pod banderami unijnymi
 EUROS istnieje oficjalnie, ale nikt z tego projektu nie korzysta i nikt do niego nie należy, ponieważ
przynosi mało korzyści
 głównym problemem dla EUROSu i niechęci armatorów był wymóg obsadzania statków głównie
przez marynarzy posiadających obywatelstwo krajów Unii Europejskiej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz