towaroznawstwo- Strategies For The Coming Inflation Of 2009 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
towaroznawstwo- Strategies For The Coming Inflation Of 2009 (SEM IV) - strona 1 towaroznawstwo- Strategies For The Coming Inflation Of 2009 (SEM IV) - strona 2 towaroznawstwo- Strategies For The Coming Inflation Of 2009 (SEM IV) - strona 3

Fragment notatki:

Strategies For The Coming Inflation Of 2009-2010 - Strategie inflacja przyjście 2009-2010 There is widespread commentary these days about the similarities between the stagflation/inflation that transpired in the 1970's, and what may be starting to happen in that manner in 2008 and going forward. There are the behavioral similarities between the 1970's and now: a rising gold price, increasing oil prices, an increase in the rate of inflation in certain commodities such as food, milk, farmland, copper, and a declining dollar (concurrent with a rise in the value of harder money currencies such as th e Euro and the Swiss Franc)- Istnieje powszechny k omentarz te dni o podobieństwach między stagflacji / inflacją że przewinął się w 1970 roku, a co może być zaczyna się w ten sposób w 2008 roku i przyszłości. Istnieją zachowania podobieństwa między 1970 i teraz: wzrost cen złota, wzrost cen ropy naftowej, wzrost stopy inflacji w niektórych towarów, takich jak żywność, mleko, pole, miedź, a dolar spada (jednocześnie ze wzrostemstosunek ceny twardszych walut takich jak euro i franka szwajcarskiego). I wrote most recently in my article: The Stock Market and Ec onomy: A Return to the 1970's in Form, that I foresaw for the present: a temporary cresting of the prices of inflation hedges such as gold and oil. In the case of gold, the price has shot recently through its old 1980 high of $850 per ounce like a knife through soft butter, to as high as $1,023.50 on March 17, 2008, causing me to believe even more strongly that the long term outlook is good for the yellow metal, though as I said, there may be a pause or even an intermediate consolidation/downtrend, before i t may resume its powerful rise. I believe that this is so, as even the intense rise in the price of gold in the 1970's was interrupted by a sharp mid-course correction in mid-decade- Pisałem ostatnio w moim artykule: giełda i gospodarka: Wróć do 1970 roku w formie, że przewidział dla teraźniejszości: tymczasowy cresting z cenami żywopłotów inflacji, takie jak złoto lub ropa naftowa. W przypadku złota, cena nakręcił niedawno przez jego starego 1980 Maks. 850 dolarów za uncję, jak nóż przez miękkiego masła, aby w wysokości $ 1,023.50 17 marca 2008, powodując mi uwierzyć, jeszcze bardziej zdecydowanie, że długoterminowe perspektywy jest dobre dla żółtego metalu, chociaż jak już powiedziałem, nie może być przerwy lub nawet pośredniego konsolidacja / spadkowej, zanim może wznowić potężny wzrost. Uważam, że to jest tak, jak nawet intensywny wzrost cen złota w 1970 roku został przerwany przez ostry korekty średniego kursu w połowie dekady. I came into my initial age of investing during the late 1970's inflation when there was a dynamically rising gold price, rising interest rates, and high unemployment. The depth of the recessions this country experienced in the 1970's and early 1980's dwarfs those that we have experienced since then, including the banking/real estate collapse of the early 1990's-

(…)

…. Volker Działania podwaliny dwudziestu pięciu latach względnej stabilności cen. Jeszcze dziś nasz prezes Rezerwy Federalnej pod Bernanke robi coś zupełnie innego - podsyca inflację przez potężnego łagodzenia polityki pieniężnej - podczas gdy w tym samym czasie inflacja jest sączący w dziedzinach gospodarki.
What are the markets telling us now in 2008 that so many commentators are beginning to make…
… to say that he expects for the next few years a stock market showing out performance by inflationary hedges similar to 1976-1980. I would agree with this sentiment, reinforcing Heebner's view that money may be made with inflationary hedges such as gold and oil- Jakie są rynki mówiących nam teraz w 2008 roku, że tak wielu komentatorów zaczynają robić analogii z aktualnymi trendami na 1970? Ja osobiście…
… nastawieni do rynku akcji i wzrost gospodarczy widział od 1970 roku mogą być realizowane -kiepski prognostyk dla gospodarki i zwiastunem większej inflacji. Proszę zobaczyć mój artykuł, Hillary Clinton i Stock Market Economy: trzy obszary do rozważenia. Ken Heebner, weteran zarządzający funduszem, którego opinie wspomniałem w moim blogu artykuł w przeszłości odnotowano powiedzieć, że spodziewa się w ciągu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz