Testy z fizjologii,rok3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z fizjologii,rok3 - strona 1 Testy z fizjologii,rok3 - strona 2 Testy z fizjologii,rok3 - strona 3

Fragment notatki:


1. Pompa sodowo potasowa której mechanizm działania polega na enzymatycznych i energetycznych zjawiskach w błonie komórkowej wywołuje - aktywny transport jonów potasowych do wnętrza komórki i jonów sodowych na zewnątrz komórki 2. Tkanka nerwowa jest bardzo pobudliwa niż tkanka mięśniowa tzn. ze jej próg pobudliwości jest - niższy a chronaksja krótsza 3. komórki w okresie refrakcji względnej - maja podwyższony progu pobudliwości i mogą oznaczać pobudzone wyłącznie przez bodzie nadprogowy 4. elektroujemności potencjału spoczynkowego jest efektem - przewagi jonów K+ we wnętrzu komórki a jonów NA niż na zewnątrz 5.Prwao „wszystko albo nic” mówi o - bodźcu progowymwy wywołującym w pojedynczym włóknie reakcje maksymalna 6.Potecjał 2 fazowy jest reakcja - bloku przewodzenia miedzy elektrodami ???????? 7. W czasie depolaryzacji - potencjał błonowy staje się mniej ujemny i może przybierać wartości dodatnie 8 Przepuszczalność błony komórkowej podczas pobudzenia jest największe dla - NA+ 9.Potecjał progowy to - ???????????????
10. Zjawisko torowania impulsów polega - ułatwieniu pobudzenia w wyniku sumowania się bodźców progowych 11. Wybierz twierdzenie fałszywe: Rdzeń kręgowy bierze udział w - w przenoszeniu informacji z footoreceptorów do mózgu
12. Receptor równowagi zlokalizowany jest w : - ???????????????? 13 Chemoreceptory zaliczamy: - prioprioreceptory w łuku aorty 14. Rdzeniowy ośr. Wegetatywny znajduje się w - rogach bocznych 15. Móżdżek otrzymuje informacje z: - narzędzie równowagi, narządzie słuchu i wzroku, priporioreceptorach 16. Jakie ważne ośr., zlokalizowane się w rdzeniu przedłużonym - ośrodek wdechy i wydechu oraz ośr. Naczyniowo ruchowy
17. w którym miejscu w narządzie słuchu następuje zmiana energii fal akustycznych na impuls nerwowy - w narządzie Cortiniego 18. w odruchu kolanowym impuls biegnie kolejno - wrzecionko nerwowo- mm- ośrodki korowe -mięsień czworogłowy uda 19.Acetylocholina jest wydzielana: - w synapsie nerwowo mięśniowej we włóknach zazwojowych części przywspółczulnej 20. Liczba hematokrytowa to - stosunek objętości ciał morfotycznych do pełnej krwi 21. Hemostaza jest to zjawisko polegające na: - krzepnięciu krwi 22. Aglutynacja czyli zlepienie krwinek czerwonych występuje po zmieszaniu następujących grup krwi -AB z A 23.Chronaksja to najkrótszy czas jaki jest potrzebny do wystąpienia reakcji od momentu zadziałania bodźca o sile - podwójnej reobazy 24.Najwiekszy potencjał pojemności buforowej krwi przypada na układ - węglowodanowy 25. W trakcie treningu wysokogórskiego dochodzi do erytrocytozy bezwzględnej to zjawisko polega na: - zwiększeniu liczby erytrocytów we krwi w wyniku ich wzmożonej produkcji 26. Rezerwy alkaliczne stanowi: - aniony węglowodanowe

(…)

… transformacji blastycznej maja - limfocyty B 126 Trombocyty biorą udział w -procesie krzepnięcia krwi 127. Właściwości fagocytozy posiada -monocyty 128.do układu buforowego nie należy
- ukł. Octanowy 129.Oldsetek pojemności minutowej serca przez płuca wynosi -100%
130. Zwiekszenie kurczliwości mięsni i przedsionków oraz komór serca to efekt - inotrepozy 131.Njabardzie newralgicznym punktem całego układy bodźco…

71. Swoista receptora polega na - receptor mam niski prób pobudliwości dla określonego rodzaju bodźca 72. Dioptria to - jednostka pola widzenia
73. Podwzgórze wpływa na przedni płat przysadki mózgowej za pośrednictwem - hormonów tropowych
74. Krew skutecznie rozprowadza ciepło dzięki dużej zawartości -wody 75. Szybkość opadania krwinek Ob
. -zależy od stopnia agregacji erytrocytów 76.Jaka jest funkcja brunatnej tk. Tłuszczowej: - miejsce bogate w termo receptory wrażliwe na wzrost temperatury wewnętrznej ciała 77. Ogólnie mineralokortykoidy podwyższonej w komórce poziom NA+ i obniżają zawartość K+ dzieje odwrotne do opisanego przejmują - w komórkach mięśniowych i nerwowych 78. Prawidłowe zestawienie gruczołów i hormonów to -glukagon- trzustka i kortyzol- nadnercza 79.Wzjaemne powiązania funkcjonalne pomiędzy przysadka mózgowa a innymi gruczołami dokrewnymi odbywają się głownie za pomocą - sprzężenia zwrotnego ujemnego 80.Hormon przysadkowy który pomimo nazwy nie działa swoiście tropowo jest na inne zależne gruczoł wydzielania wewnętrznego jest:
-hormon melatonotropowy 81. Symptom tzw. Choroby górskiej są powodowane przez - hipoksje i hiperapnię
82. Czynnik warunkujące wytworzenie ciepła…
… u ludzi jest
-mocznik, kwas moczowy, kwas alantaninowy i amoniak 86. ???????????????????????? - hipoksja krążeniowa POO2 we krwi tętniczej jest w normie lecz przepływ krwi w tkankach jest mały 87. miar zdolności respiracyjnej płuc jest: - stosunek powietrza wprowadzonego do znajdującego siew drogach oddechowych i stopień odświeżania atmosfery pęcherzyków płucnych 88. Miejscem produkcji ciepła…
…. Siatkowaty zstępujący kontroluje - koordynacje ruchów i kontrole układu autonomicznego 117.W centralnej części siatkówki oka na wprost osi optycznej znajduje się - plamka żółta 118 W środowisku obojętnym lub lekko zasadowym działa - ptialina i trypsyna 119. Homeostaz organizmu jest - tendencja do zachowania stałości środowiska 120. W zdrowym organizmie ludzkim utrzymywany jest stosunkowy stały poziom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz