Testowanie hipotez parametrycznych - tabela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testowanie hipotez parametrycznych - tabela - strona 1 Testowanie hipotez parametrycznych - tabela - strona 2

Fragment notatki:

Testowany parametr populacji  Statystyka testowa  Zało żenia  W pakiecie komputerowym:  Warto ść przeciętna (oczekiwana) µ  n X Z σ µ − =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  znane odchylenie standardowe  σ  losowanie niezale żne  n30  Statistica / Statystyki podstawowe i  tabele / Test t dla pojedynczej próby        Gretl / Narz ędzia / Testy parametryczne /  Średnia  n S X t n S X t * 1 µ µ − = − − =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  nieznane odchylenie standardowe  σ  losowanie niezale żne  n ≤30  ( ) ∑ = − − = n i i x x n S 1 2 2 * 1 1  - nieobciążony estymator wariancji  wyznaczonej z małej próby o liczebności n.  2 2 * 1 S n n S − =   n S X Z µ − = ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  nieznane odchylenie standardowe  σ  losowanie niezale żne  n30  Wariancja  σ 2, gdy µ jest znane  2 0 2 * 2 0 2 2 ) 1 ( σ σ χ S n nS − = =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  losowanie niezale żne  n-1 ≤30  Gretl / Narz ędzia / Testy parametryczne /  Wariancja   1 1 2 2 2 − = − − = n df df Z χ   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  losowanie niezale żne  n-130  Odchylenie standardowe  σ  n S S Z 2 0 σ − =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  losowanie niezale żne  n30  Brak   Wska źnik struktury (frakcja, odsetek) p, π  n p p p p Z o  ) 1 ( ˆ 0 0 − ⋅ − =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  losowanie niezale żne  populacja ma rozkład dwumianowy z parametrem p  n100  n k p = ˆ   Gretl / Narz ędzia / Testy parametryczne /  Proporcja  Dwa wska źniki struktury (frakcje)   p1 oraz p2  ( ) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ˆ ˆ 1 ˆ ˆ ˆ n n n n n n n k k p n p p p p Z + = + + = − ⋅ − =   populacje o rozkładzie dwumianowym  n1100  n2100  Gretl / Narz ędzia / Testy parametryczne /  Dwie proporcje  Dwie warto ści przeciętne (oczekiwane)  µ1 oraz µ2  2 2 2 1 2 1 0 2 1 n S n S r X X t + − − =   ܺଵ~ܰሺߤଵ; ߪଵሻ    ܺଶ~ܰ(ߤଶ; ߪଶ)  losowania niezale żne  próby niezale żne  n1-1≤30  n2-1≤30  wariancje dowolne  nieznane odchylenia standardowe  σ1 oraz σ2  ( )               + + − + = 4 2 4 1 2 2 2 1 2 1 5 , 0 2 S S S S n n ent df   r0 – teoretyczna (hipotetyczna) różnica wartości oczekiwanych.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz