Test z prawa - ściąga z odpowiedziami dla studentów Zarządzania I Marketingu Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 8449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z prawa - ściąga z odpowiedziami dla studentów Zarządzania I Marketingu Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny - strona 1

Fragment notatki:


1.Jednostronną czynnością prawną jest: a. darowizna b. oświadczenie o przyjęciu testamentu c. wypowiedzenie umowy 2. Niezachowanie określonej formy dla celów dowodowych powoduje: a. utrudnienia w dochodzeniu swoich praw przed sądem b. niemożność dochodzenia swoich praw c. nie wywołuje skutków prawnych 3. Czynność prawna której przedmiotem jest rzecz lub prawo o własności powyżej 3000 zł powinna być dokonywana w formie pisemnej: a. pod rygorem nieważności b. może być dokonywana w dowolnej formie c. dla celów dowodowych 4. Umowa może być zawarta poprzez: a. listy intencyjne b. rokowania c. przetarg 5. Termin ważności oferty oznacza: a. obowiązek zawarcia umowy z adresatem oferty w tym terminie b. możliwość odrzucenia przez oferenta propozycji zawarcia umowy w tym terminie c. możliwość dochodzenia odszkodowania przez adresata oferty w przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn dotyczących oferenta 6 .Działalnością gospodarczą jest: a. zarobkowa działalność handlowa i usługowa b. zarobkowa działalność usługowa wykonywana sporadycznie c. zarobkowa działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji kopalin 7. Do rejestru przedsiębiorców może być wpisany/a jako przedsiębiorca; a. jednostki rozwojowo-badawcze b. wspólnik spółki cywilnej c. spółka cywilna d. spółdzielnia 8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego zawsze gdy; a. strona transakcji jest inny przedsiębiorca b. strona transakcji nie jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza 3000 EURO c. strona transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza 3000 EURO 9. Koncesji wymaga działalność w zakre

1.Jednostronną czynnością prawną jest:
darowizna
oświadczenie o przyjęciu testamentu
wypowiedzenie umowy
2. Niezachowanie określonej formy dla celów dowodowych powoduje: utrudnienia w dochodzeniu swoich praw przed sądem
niemożność dochodzenia swoich praw
nie wywołuje skutków prawnych
3. Czynność prawna której przedmiotem jest rzecz lub prawo o własności powyżej 3000 zł powinna być dokonywana w formie pisemnej:
pod rygorem nieważności
może być dokonywana w dowolnej formie
dla celów dowodowych
4. Umowa może być zawarta poprzez:
listy intencyjne
rokowania
przetarg 5. Termin ważności oferty oznacza:
obowiązek zawarcia umowy z adresatem oferty w tym terminie
możliwość odrzucenia przez oferenta propozycji zawarcia umowy w tym terminie możliwość dochodzenia odszkodowania przez adresata oferty w przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn dotyczących oferenta
6 .Działalnością gospodarczą jest:
zarobkowa działalność handlowa i usługowa
zarobkowa działalność usługowa wykonywana sporadycznie
zarobkowa działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji kopalin
7. Do rejestru przedsiębiorców może być wpisany/a jako przedsiębiorca;
jednostki rozwojowo-badawcze
wspólnik spółki cywilnej
spółka cywilna
spółdzielnia
8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego zawsze gdy;
strona transakcji jest inny przedsiębiorca
strona transakcji nie jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza 3000 EURO
strona transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza 3000 EURO
9. Koncesji wymaga działalność w zakresie:
eksploatacji zasobów naturalnych
wytwarzania wyrobów tytoniowych
usług detektywistycznych
ochrony osób i mienia
10. Po cofnięciu koncesji przedsiębiorca może ponownie się ubi

(…)

… uczestniczenia w organach spółek konkurencyjnych
16. Spółkę partnerską mogą tworzyć osoby prawne
osoby fizyczne
osoby prawne i fizyczne
17. Za zobowiązania spółki partnerskie; wspólnicy odpowiadają:
solidarnie
każdy wspólnik odpowiada tylko za swoje zobowiązania
w zależności od umowy
18. W spółce Komandytowej komplementariusz:
a. może reprezentować spółkę, ale na podstawie pełnomocnictwa
b. może prowadzić…
… się fundusze
c. zaprzestanie działalności gospodarczej
34. Wspólnik w spółce partnerskiej:
a. ma prawo kontroli pozostałych wspólników
b. odpowiada tylko za swoje zobowiązania
c. ma prawo tworzenia zarządu
POWODZENIA!!! …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz