Test z odpowiedziami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z odpowiedziami - strona 1 Test z odpowiedziami - strona 2 Test z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

Pytania testowe Przedział długości fali światła widzialnego to:
100 - 400 nm
400 - 800 nm
800 - 1000 nm
900 - 1300 nm
Na zasadzie efektu Hallwachsa działają:
elektrody powierzchniowe
manometry
termistory
lampy fotoelektronowe i fotopowielacze
Typowym wynikiem pomiaru potencjału transmembranowego dla komórek ludzkich jest:
20 mV
70 mV
90 mV
70 - 90 mV
Połącz w pary: rodzaj elektrody i miejsce jej lokalizacji:
elektroda powierzchniowa
elektroda wewnętrzna
elektroda igłowa
mikroelektroda
komórka
bezpośrednio pod skórą
na skórze
komora serca
Odpowiedzi: 1c, 2d, 3b, 4a
Dryf długoterminowy to zmiana potencjałów w funkcji:
czasu
napięcia
częstotliwości
temperatury
Do czujników elektrooptycznych zbliżenia i obecności zalicza się:
fotodioda, ogniwo fotoelektryczne, urządzenie RTD
półprzewodnikowe łącze p-n, fototranzystor
radar, komórka fotoelektryczna, fototranzystor
fotodioda, ogniwo fotoelektryczne, fototranzystor
Jednostka przepływu masowego to:
Źródłem sygnałów prądowo-napięciowych jest:
radar
elektroda
potencjometr
rezystor
Równanie zakresu radaru ma postać:
P=RF
Rurka Pitata ma zastosowanie w czujnikach:
przepływu i prędkości przepływu
miejsca i przemieszczenia
siły i ciśnienia
wibracji i przyspieszenia
Pojemnościowe czujniki obecności działają w oparciu o zasadę:
zachowania energii
zależności pojemności od rodzaju dielektryka kondensatora
zależności pojemności od pola powierzchni
żadne z powyższych
Materiały wykorzystywane do produkcji elektrod to:
półprzewodniki i węgiel
izolatory i kwarc
polimery i półprzewodniki
metale, polimery i węgiel
Moc termoelektryczna wyraża się wzorem:
2γ + 2αT
α( T1- T2) - γ( T12- T22)


(…)

… elementów prętowych
współczynnik czułości pomiarowej, gęstość mocy, energia odebranego sygnału
moc wyjściowa transmitera, energia pobranego sygnału, czułość χ, ciepła rezystancja
Do pomiaru temperatury najczęściej stosuje się czujniki:
termometr, generator, diody Zenera, termorezystory
termorezystory, termoregulatory, półprzewodnikowe łącza n-p-n
termorezystory, termopary, półprzewodnikowe łącza n-p-n
termorezystory, generatory, termopary, półprzewodnikowe łącza n-p-n
Potencjał Seebeck'a opisany następującym wzorem dVs = αa,b dT związany jest z:
szeregowym łączeniem termopar nazywanym stosem termoelektrycznym lub termostosem
równoległym łączeniem czujników składających się z dwóch różnych metali lub różnych materiałów połączonych końcami
pasmem przenoszenia sygnałów cieplnych w materiałach metalicznych…
…, tym większa czułość
im mniej elementów w układzie, tym większa odporność na jakiekolwiek zakłócenia
im więcej elementów pasywnych, tym lepsze wyzwolenie układu
im szersze pasmo przenoszenia, tym gorzej dla przewodnika
Zmiana R spowodowana zmianą temperatury jest funkcją α i zmiany temperatury. Która z poniższych zależności zachodzi dla pręta?
RT2= RT1[1-α( T2- T1)], gdzie RT1 - rezystancja w temp. końcowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz