Test - bioprocesy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test - bioprocesy - strona 1 Test - bioprocesy - strona 2 Test - bioprocesy - strona 3

Fragment notatki:

1.Wyprowadź różniczkowe równania równowagi Eulera
p=f(x,y,z) -mg = -ρ g dV = -ρg dx dy dz
-zmiany punktów w kierunku x,y,z.
- zmiany wzdłuż krawędzi
- zespół zmian
równania różniczkowe równowagi Eklera:
(rysunek na odwrocie)
2. Przedyskutuj ogólne równanie Eulera dla przypadku równowagi w potencjalnym polu sił masowych orza podczas braku sił masowych
- w potencjalnym polu sił masowych
iloczyn sił ciężkości i zmiany położenia - potencjał siły masowej
Dla dp=0 to dU=0 co oznacza, że przeciążenia izobaryczne (dp=0, p=const.) są w polu sił masowych powierzchniami stałego potencjału tych sił (dU=0, U=const.) (ciśnienie wywierane na element powierzchni nie zależy od jego orientacji).
-podczas braku sił pola masowego
Dp=-ρgdz gdy na płyn nie działają siły masowe (g=0, x=y=0), to: dp=0 i p=const.
Jest to matematyczny zapis prawa Pascala, mówimy wówczas, że ciśnienie jest stałe w całej objętości płynu jeżeli na płyn nie działają siły masowe.
3. Przedstaw dyskusję ogólnego równania równowagi Eklera dla przypadku równowagi w polu sił ciężkości
dp=ρgdz
(x=y=0, g 0, dp 0). Po scałkowaniu dla ρ=const. (ciecz nieściśliwa)
p=ρgdz+c
stała całkowania z=zo, p=po i stąd
p=po+ρg (z-zo)
p=po+gρh równanie manometryczne
Ciśnienie na dowolnej głębokości jest sumą:
-ciśnienia gazu po -ciśnienia hydrostatycznego ph=ρgh
(rysunek na odwrocie)
4. Wyprowadź różniczkowe równanie przepływu Eulera
p=f(x,y,z)
-mg = -ρ g dV = -ρg dx dy dz
, , -różniczkowe r. p. E
(rysunek na odwrocie)
5. Przedstaw dyskusję ogólnego równania przepływu Eklera. Równanie Bernoulliego
(1) (2) (3) (1)mnożymy przez dx, (2)mnożymy przez dy, (3) mnożymy przez dz i dodajemy stronami
6. Wyprowadź zależność umożliwiającą obliczenie prędkości wypływu cieczy doskonałej przez mały otwór w dnie zbiornika. Prawo Toricellego
Jeżeli: SoS oraz to:
prawo Torcillego
(rysunek na odwrocie)
7. Wyprowadź równanie opisujące lokalną i maksymalną prędkość przepływu w przewodzie o przekroju kołowym w ruchu laminarnym
Gdy r=R, to u=0
Gdy r=0 to u=umax (rysunek na odwrocie)
8. Przedstaw opis współczynnika oporów liniowych w ruchu laminarnym i burzliwym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz