Test 4 z 4- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test 4 z 4- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

36. Erystyka to:
dochodzenie do prawdy w drodze dialogu
sztuka pokonywania przeciwnika w dyskusji
prawo postępu dziejowego
nauka badająca jednostki geochronologiczne
37. Wg. Arystotelesa dobro ogółu:
wymaga poświęcenia dobra jednostki
stoi ponad moralnością
zależy od indywidualnych przekonań jednostki
pokrywa się z dobrem obywatela
38. Wg. św. Tomasza z Akwinu władza duchowa:
powinna być poddana kontroli państwa
stoi ponad władzą świecką
powinna mieć bezpośrednią władzę polityczną
jest władzą absolutną
39. Warunki wojny sprawiedliwej wg. św. Tomasza z Akwinu to:
sprawiedliwa przyczyna, słuszna intencja i autorytet księcia
formalna równość suwerennych państw
sprawiedliwa przyczyna i realna szansa powodzenia
autorytet księcia i zgoda papieża
40. „Wolność starożytnych” wg. B. Constanta: realizuje się głównie w sferze prywatnej
to uczestnictwo w polityce
to niepodległość państwa
to wolny rynek
41. Optymizm historiozoficzny to pogląd głoszący, że:
człowiek jest z natury raczej dobry niż zły
dzieje ludzkości są postępem
dzieje ludzkości są regresem
„jakoś to będzie”
42. Polityczność wg. C. Shmitta
to sztuka rządzenia dla dobra ogółu
to wpływanie na władzę w państwie, jej zdobywanie, sprawowanie i utrzymanie
to sztuka osiągania kompromisu w sprawach dotyczących całego społeczeństwa wyznaczona jest przez specyficzne rozróżnienie przyjaciela i wroga
43. Wolność pozytywna wg. I. Berlina to:
zrozumienie konieczności
możliwość realizacji określonego ideału społecznego bądź indywidualnego
wolność, która ma pozytywne konsekwencje społeczne
możliwość działania zgodnie z własną wolą bez ingerencji innych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz