Terminy prowadzenia i przedłużania dochodzenia oraz śledztwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy prowadzenia i przedłużania dochodzenia oraz śledztwa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów terminy prowadzenia i przedłużania dochodzenia oraz śledztwa. Dochodzenie i śledztwo to formy postępowania przygotowawczego. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się również do dochodzenia, chyba że inaczej stanowią przepisy dot. dochodzenia.
Śledztwo powinno być zakończone w terminie 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużone na dalszy czas oznaczony przez prokuratora prowadzącego śledztwo lub prokuratora nad nim nadrzędnego, nie dłuższy jednak niż rok. W szczególnych przypadkach prokurator nadrzędny nad prok. prowadzącym śledztwo lub je nadzorującym może przedłużyć śledztwo na dalszy czas oznaczony. Bieg terminu liczy się od dnia wydania postanowienia o jego wszczęciu. Śledztwo kończy się wydaniem postanowienia o jego zamknięciu lub umorzeniem postępowania. Do okresu śledztwa nie wlicza się okresu:  od zamknięcia śledztwa do otrzymania akt sprawy z sądu na skutek zwrotu sprawy w celu uzupełnienia ze względu na braki,  od zawieszenia postępowania do jego podjęcia,  od umorzenia postępowania do uchylenia postanowienia o jego umorzeniu (np. na skutek zażalenia).
Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy, prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy. W razie niezakończenia dochodzenia w wyznaczonym terminie, dalej prowadzi się je w formie śledztwa. Bieg terminów oraz okresy niewliczane do dochodzenia - jak w przypadku śledztwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz