Termin do wniesienia skargi na działanie organu administracji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin do wniesienia skargi na działanie organu administracji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

19. Termin do wniesienia skargi na działanie organu administracji.
Zachowanie wymaganego terminu do wniesienia skargi. Długość tego terminu uzależniony jest od tego kto wnosi skargę. Moment od którego liczy się bieg terminu uzależniony jest od tego jaka czynność jest przedmiotem skargi.
Dla strony postepowania administracyjnego lub innego podmiotu, który ma interes prawny we wniesieniu skargi oraz dla organizacji społecznej występującej w cudzej sprawie termin ten wynosi 30 dni.
W przypadku skargi na decyzje i postanowienie liczy się go od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia stronie postępowania.
Jeżeli chodzi o inne akty i czynności liczy się go od dnia w którym organ administracji udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Jeżeli natomiast organ nie udzielił takiej odpowiedzi wówczas termin ten wynosi 60 dni i liczy się go od dnia wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
Dla Prokuratora, RPO i RPD termin wniesienia skargi wynosi zasadniczo 6 miesięcy w przypadku decyzji i postanowień liczy się go od dnia doręczenia decyzji i postanowienia stronie.
W przypadku innych działań podlegających zaskarżeniu termin ten liczy się od dnia wejścia decyzji w życie, nie dotyczy to aktów prawa miejscowego.
WYJĄTEK - w przypadku decyzji i postanowień terminem do wniesienia skargi przez prokuratora i RPO wynosi 6 miesięcy tylko wtedy gdy podmioty te nie brały udziału w postępowaniu na prawach stron. Jeżeli natomiast uczestniczyli w postępowaniu administracyjnym na prawach stron to termin wynosi 30 dni.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz