Terapia genowa w schorzeniach nowotworowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terapia genowa w schorzeniach nowotworowych - strona 1 Terapia genowa w schorzeniach nowotworowych - strona 2 Terapia genowa w schorzeniach nowotworowych - strona 3

Fragment notatki:


  Genetyka człowieka     Wykład 4.  Próby terapii genowej w  schorzeniach  nowotworowych,  wirusowych oraz  dziedzicznych  Terapia genowa komórek  somatycznych  Onkogeneza    -  Komórki HeLa w hodowli  Obraz jąder komórkowych komórek HeLa  wybarwionych na niebiesko interkalującym DNA  barwnikiem, widoczny w transmisyjnym mikroskopie  elektronowym. Komórka znajdująca się najbardziej na  lewo znajduje się w metafazie mitozy, widać  rozchodzące się chromosomy.    Tor mutacyjny      Protoonkogeny  (c-onc)  )    Mechanizm transformacji  protoonkogenu w onkogen  Antyonkogen, czyli gen supresorowy          Działalność retrowirusów     Strategie wirusów    Obraz komórek HeLa podczas podziału,  wygenerowany przez skaningowy mikroskop  elektronowy (SEM )     Podstawowa koncepcja  terapii genowej jest  bardzo prosta: wprowadzić do komórki materiał  genetyczny, aby wyleczyć chorobę lub spowolnić jej  rozwój.   Do osiągniecia celu terapia genowa potrzebuje  narzędzi, za pomocą których można wprowadzić  dodatkowy materiał genetyczny do komórki, tkanki,  organu czyli tzw. wektorów.   Wektor musi charakteryzować się tropizmem do  danego typu komórek (tzn. musi wnikać tylko do  nich), musi być bezpieczny, nie powinien wywoływać  odpowiedzi immunologicznej gospodarza.   Ponadto ekspresja wprowadzonego genu powinna  być stabilna, a nie przejściowa.     Dzisiaj nie dysponujemy wektorami idealnymi.       Wektory możemy podzielić na dwie główne  kategorie:    Niewirusowe – są to nagie cząsteczki DNA podawane  przez iniekcję, liposomy (lipidowe pęcherzyki  opłaszczajace kwasy nukleinowe),  nanoczasteczki.    Wirusowe -  wykorzystują „rozbrojone“ metodami  inżynierii genetycznej wirusy (retrowirusy,  lentiwirusy, adenowirusy, herpeswirusy...)    Na świecie zostało podjętych albo jest w trakcie  ponad  900 prób klinicznych z wykorzystaniem  terapii genowej. Biorą w nich udział tysiące  pacjentów. Wiekszość z tych prób (~ 70%) związana  jest z leczeniem nowotworów .  W terapii genowej biorą udział pacjenci  chorzy terminalnie   Większość prób znajduje się w I bądź II fazie badań klinicznych,  mniej niż 1% w III fazie.   Na razie nie istnieje żadna forma terapii genowej,  która przeszłaby pomyślnie wszystkie fazy badań  klinicznych i stała się standardową metodą leczenia.  

(…)


różne grupy antygenów
Budowa antygenu HLA klasy I.
Rozpoznany obcy antygen związany zostaje w rowku
cząsteczki MHC

Maksymalna zmienność w loci MHC
gwarantuje dobre zdrowie, a zatem dobrą
adaptację człowieka w środowisku
Dobór naturalny zwiększa prawdopodobieństwo, iż
każdy osobnik w genach MHC będzie w znacznym
stopniu heterozygotyczny. Heterozygota może
wiązać i prezentować większą liczbę obcych…
… lizosomalnych, SCID, choroby Parkinsona,
Alzheimera, Huntingtona, hemofilii, AIDS oraz
nowotworów.
Jednymi z najczęstszych problemów są niska
ekspresja wprowadzanego genu terapeutycznego
bądź pojawienie się odpowiedzi immunologicznej na
cząsteczki wirusowe stosowane jako wektory.
Czasami pojawiają się nieprzewidziane efekty uboczne. Wśród
grupy pacjentów chorych na SCID leczonych przy pomocy
terapii genowej…
… oraz ich
produktów – cząsteczek MHC – jest weryfikowany na
drodze selekcji naturalnej.
Selekcja naturalna preferuje lub dyskryminuje nowe
cechy powstałe dzięki mutacjom. Cechy preferowane
przez dobór naturalny są przekazywane potomstwu i
będą obecne w populacji z częstością zależną od
wielu działających w środowisku czynników.
Ewolucja genów MHC
Beta2 mikroglobulina, kodowana jest przez gen leżący na
innym chromosomie. Obecność jej jest niezbędna dla
ekspresji genów MHC
 klasy I
Paradoksy ewolucji
Preferencje seksualne a polimorfizm
HLA
Dobór
naturalny
dąży
do
potrzymania
heterozygotyczności
HLA
w
następnym
pokoleniu.
Zapewnia
to
maksymalne
zdolności adaptacyjne u potomstwa.
Dobór taki jest możliwy na drodze wzajemnej analizy
wielu
sygnałów molekularnych (analiza
woni,
feromony, itd.). Pozwala to na rodzenie…
mitozy, widać
rozchodzące się chromosomy.
Tor mutacyjny
Protoonkogeny (c-onc)
)
Mechanizm transformacji
protoonkogenu w onkogen
Antyonkogen, czyli gen supresorowy
Działalność retrowirusów
Strategie wirusów
Obraz komórek HeLa podczas podziału,
wygenerowany przez skaningowy mikroskop
elektronowy (SEM)
Podstawowa koncepcja terapii genowej jest
bardzo prosta: wprowadzić do komórki materiał
genetyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz