Teorie wzrostu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie wzrostu - strona 1 Teorie wzrostu - strona 2 Teorie wzrostu - strona 3

Fragment notatki:

TEORIE WZROSTU
EKOMOMIA KLASYCZNA (mówi o przyczynach bogactwa i zróżnicowania dochodów, nie pozwala państwu wtrącać się w sprawy gospodarki)
Adam Smith
źródłem dobrobytu jest EGOIZM
duże znaczenie akumulacji
ważna produkcja specjalizacyjna mechanizm rynkowy
niewidzialna ręka rynku” (popyt i podaż)
państwo jako „stróż nocny”
Thomas Malthus
pesymistyczna wizja przyszłości
liczba ludności rośnie geometrycznie a żywności arytmetycznie
niedobory żywności głód, wojny, klęski żywiołowe
David Ricardo
prawo malejących przychodów
wydajność ziemi jest ograniczonawzrost kosztów produkcji
teoria kosztów komparatywnych - Teorię kosztów względnych na bazie kosztów absolutnych: upatrywali korzyści z wymiany międzynarodowej w specjalizowaniu się poszczególnych krajów w produkcji na własne potrzeby, lub import tych towarów, które mogą być wytwarzane względnie taniej w innych krajach
klasyczny model wzrostu - wielkość produkcji jest funkcją ziemi, pracy, kapitału i technologii
Karol Marks
krytyka kapitalizmu
wzrost gospodarki kapitalistycznej opiera się na wyzysku robotników
socjalizm - władzę i własność środków produkcji przejmują robotnicy
EKONOMIA NEOKLASYCZNA (koncentracja na alokacji zasobów z pominięciem czynników społecznych - reakcja na marksistowską wersję kapitalizmu; sprowadza się do czystej ekonomi, czasami ingerencja państwa)
Robert Salow
tempo wzrostu produkcji jest tym większe im większa jest stopa oszczędności i mniejszy przyrost naturalny
przyczyna niskiego tempa wzrostu są zbyt małe oszczędności i zbyt duży przyrost naturalny
Harrod i Domar
tempo wzrostu dochodu narodowego zapewniające równowagę jest określone przez stopę oszczędności i wydajności kapitału
gwarantowana stopa wzrostu jest jej gospodarka nie osiągnie to oddala się od równowagi
państwo powinno pełnić aktywną rolę w sferze oszczędzania aby zapewnić gwarantowana stopa wzrostu
John Maynard Keynes
ekonomia popytowa
silnikiem napędzającym gospodarkę jest POPYT jeśli popyt jest niewystarczający to potrzebna jest interwencja państwa ETATYZM - duża rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki, stała kontrola i interwencja w gospodarkę
Paul Rosenstain-Rodan
szukanie przyczyn zacofania Europy wsch i pd-wsch


(…)

historii gospodarczej)
istnieje prawidłowość:
społeczeństwo tradycyjne: odtwarzanie zgromadzonego majątku ( nie rozwój)
każde następne pokolenie powtarza to co robili przodkowie
cel: przetrwanie następnego okresu zbiorów
warunki wstępne do „take-off”
obserwacja przybyszów z zewnątrz
rodzą się nowe potrzeby, pojawia się ciekawość świata
zauważenie ze można żyć inaczej
„take-off”
zupełna zmiana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz