Teorie osobowości - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie osobowości - ćwiczenia - strona 1 Teorie osobowości - ćwiczenia - strona 2 Teorie osobowości - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia do testu:
– 4 rodzaje zmian
– osobowość
– co powinna zawierać teoria osobowości (struktura, dynamika, wzrastanie i rozwój,
psychopatologia, zmiana)
– co to jest trafność i rzetelność
– Freud (świadomość, przedświadomość, nieświadomość) – poziomy świadomości id,
ego, superego; stadia rozwoju 3 pierwsze – oralne, analne, falliczne i wiek
– Erikson – tabela
– Teoria cechowa – pojęcia: cecha, typ, typy temperamentu Hipokratesa-Galena
– Model wielkiej 5
– Bandura - pojęcia
26.02.13r.
• Literatura:
Pervin, L. A. 2002 "Psychologia osobowości" rozdział I.2, I.3, I.4, II.5, II.6
W rozwoju osobowości wyróżniamy 4 rodzaje zmian:
Względne i bezwzględne
Ilościowe i jakościowe
Fenotypowe i genotypowe (fenotyp – to, co jest na zewnątrz, genotyp – nie widzimy
zmian, coś w środku)
4. Ciągłe i nieciągłe (ciągłe – jesteśmy w stanie przewidzieć zmiany, nieciągłe – np. W
wyniku wypadku osoba się zmieniła)

1.
2.
3.

Osobowość – to te charakterystyki osoby, które wyjaśniają spójny wzorzec uczuć,
myślenia i zachowania

Pełna teoria osobowości powinna uwzględniać:
- strukturę – związana z bardziej trwałymi i stabilnymi aspektami osobowości
- dynamikę – związana z motywacyjnymi aspektami osobowości
- wzrastanie i rozwój – wyjaśnianie kształtowania się różnic indywidualnych i
rozwoju niepowtarzalnej jednostki
- psychopatologię – wyjaśnienie psychologicznych przyczyn zaburzonych zachowań
- zmianę zachowania – propozycja sposobu modyfikacji patologicznych form
zachowania
• Cele badań
– Rzetelność – odnosi się do stopnia niezmienności, zaufania i powtarzalności naszych
obserwacji
– Trafność – odnosi się do stopnia, w jakim nasze obserwacje rzeczywiście
odzwierciedlają zjawiska lub zmienne, które badamy
– Etyka badań – odpowiedzialność etyczna psychologa obejmuje zarówno
prowadzenie badań, jak i przedstawienie i interpretację wyników
06.05.13r.
Teoria społeczno – poznawcza A. Bandury i W. Mischela

Bandura krytykuje psychoanalizę
- psychoanaliza opiera się na pojęciach, których nie można badać eksperymentalnie
- podkreślanie ogólnych dyspozycji osobowości (typy charakteru)
- względna stałość zachowania ukształtowana we wczesnym okresie rozwoju

Krytyczne spojrzenie Bandury na teorię cech
- położenie nacisku na ogólne dyspozycje, na to co osoba ma, w postaci niezależnych
od kontekstu cech
Teoria społeczno – poznawcza
– podkreśla zmienność zachowania, które jest odpowiedzią osoby na zmiany w
środowisku
– zachowanie jest specyficzne wobec sytuacji
– podkreśla kształtowanie się poznawczych kompetencji, oczekiwań, celów –
standardów, przekonań na temat własnej skuteczności oraz funkcji
samoregulacyjnych przez obserwację innych oraz bezpośrednie doświadczenie

Wzajemne determinowanie
- wpływanie zmiennych na siebie nawzajem
- Bandura podkreślał wzajemny nieustanny wpływ czynników osobowych i
środowiskowych

Struktury osobowościowe
- obejmują przede wszystkim procesy poznawcze
- pojęcia strukturalne: oczekiwania-przekonania, kompetencje-umiejętności, cele

Oczekiwania-przekonania – to, czego osoba oczekuje lub co przewiduje, że
wystąpi jako rezultat określonych zachowań w określonych sytuacjach – przewiduje
konsekwencje

Kompetencje-umiejętności – jednostka strukturalna, która wyraża zdolności osoby
w zakresie rozwiązywania problemów oraz wykonania zadań koniecznych do
osiągnięcia celów

Cele – pożądane przyszłe zdarzenia, które motywują osobę przez dłuższy czas i
pozwa

(…)

… z
wykonanego dzieła
Tożsamość vs pomieszanie ról 12-20 r.ż. - wierność sobie
- większa pewność
siebie
Intymność vs izolacja
25-64 r.ż - zdolność do
- poczucie braku
koncentracji
-kompleks niższości
- poczucie
niepewności i braku
tożsamości
osobowej
- brak ustalonych
standardów
- unikanie bliskości
20-24 r.ż. - wzajemność
Generatywność vs stagnacja
- samozwątpienie
- nieustępliwość
- przewrażliwienie
na własnym punkcie
- wstyd
- unikanie bliskości
- zdolność do
- powierzchowne
miłości bez utraty
relacje
poczucia tożsamości - promiskuityzm
zatracenia się w
pracy i w relacjach
- potrzeba opieki
nad innymi
Integracja vs rozpacz
Erikson
65+ r.ż.
- utrata
zainteresowania
pracą
- egoizm
- egocentryzm
- poczucie porządku - strach przed
i sensu
śmiercią
- mądrość życiowa - uczucie rozpaczy
- brak zrozumienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz