Teoria zachowania konsumenta - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Teoria zachowania konsumenta - wykład  - strona 1  Teoria zachowania konsumenta - wykład  - strona 2  Teoria zachowania konsumenta - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

2. Teoria zachowania konsumenta
1
ZADANIA
3 
 4
1. Wiesz, że dostępne obecnie dla konsumenta koszyki dóbr x1 i x2 to: q 1 =   oraz
 2
 2
q 2 =   , natomiast wektor cen tych dóbr to: p 0 =   .
1 
5 
a) Konsument wybrał koszyk q1. Co możesz na tej podstawie powiedzieć o preferencjach
tego konsumenta?
 2
b) W okresie następnym zmieniła się cena dobra x2. Nowy wektor cen p 1 =   .
 2
 2
Wybrany przez konsumenta nowy koszyk dóbr to q 3 =   . Oceń, jak zmieniła się
3 
sytuacja konsumenta, posługując się przy tym indeksami ilości i cen Laspéyresa i
Paaschego.
2. Na stoisku sprzedawanych jest sześć towarów: 1-mąka, 2-mleko, 3-sól, 4-masło, 5-
drożdże, 6-proszek do pieczenia. Poniżej przedstawiony jest wektor cen w okresie
bazowym ( t = 0 ) i w okresie pierwszym ( t = 1 ):
1
1,5 
2
2
 
 
1,5 
1
p0 =   ,
p1 =   .
3
2,5
0,5
1
 
 
1
0,5
 
 
a) Oblicz koszt całkowity zakupu koszyków:
3
1 
1 
2
3
1 
 
 
 
1 
2
0 
q0 =   ,
q1 =   ,
q2 =   .
2
1 
1 
4
4
1 
 
 
 
2
5
0 
 
 
 
b) Zapisz algebraicznie ograniczenie budżetowe konsumenta, nabywającego towary na
tym stoisku. Przedstaw je dla przypadku ogólnego, a następnie dla cen z okresu
bazowego i okresu bieżącego.
c) Czy jesteś w stanie przedstawić tę sytuację graficznie?
d) Wiedząc, że konsument w okresie t = 0 kupował koszyk q0, a w okresie t = 1 koszyk
q1 oblicz indeksy ilości oraz indeksy cen Paaschego i Laspéyresa i na ich podstawie
oceń, jak zmieniła się sytuacja konsumenta.
 4
 2
a) Napisz równanie linii budżetowej w postaci ogólnej i kanonicznej.
3. Załóżmy, że na rynku istnieją dwa dobra, natomiast p =   to wektor cen tych dóbr.
2
2. Teoria zachowania konsumenta
b) Przedstaw graficznie zbiór budżetowy konsumenta dysponującego dochodem w
wysokości 10 j.p.
c) W jaki sposób na zbiór budżetowy tego konsumenta wpłyną następujące zdarzenia:
I. Wprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 20%?
II. Wprowadzenie podatku Vat na dobro x2 w wysokości 25%?
III. Wprowadzenie subwencji do zakupów dobra x1 większych niż 2x1. Subwencja jest
w formie zwrotu 10% kwoty zakupów powyżej 2x1.
4. Sieć telefonii komórkowej wprowadza nowy plan taryfowy. Cena impulsu jest
zróżnicowana w zależności od ilości „wydzwonionych” impulsów.
- Za pierwsze 10 impulsów płaci się 2zł/impuls.
- Za kolejne 20 impulsów cena impulsu wynosi 1zł/impuls.
- Cena każdej następnej jednostki wynosi 0,5zł/impuls.
Zapisz równanie budżetowe konsumenta, dysponującego dochodem w wysokości 50 zł,
który może alternatywnie przeznaczać na wszystkie inne dobra (przyjmując 1zł jako
wartość jednostki agregatu pozostałych dóbr)?
5. W okresie reglamentacji babcia Jasia dostawała co miesiąc kartki na 3 kg cukru. Cukier
będziemy oznaczać jako x1, natomiast wszystkie pozostałe dobra jako x2. Dochód babci
wynosił 21 000 zł, cena cukru wynosiła 70 zł/kg, natomiast jako wartość jednostki
agregatu pozostałych dóbr przyjmiemy kwotę

(…)

…. Mariusz dostaje co miesiąc kieszonkowe od rodziców w wysokości 50 zł. Może
przeznaczać te pieniądze na bieżącą konsumpcję lub je oszczędzać. Mariusz nie ma
innych wydatków niż drugie śniadanie na przerwach w szkole. Ma zwyczaj kupować
ciastka – cena 1 ciastka to 1,5 zł, lub soczki – cena jednego soczku to również 1,5 zł.
Użyteczność związana z konsumpcją przez Mariusza tych dwóch dóbr może być opisana
funkcją U x ( x1 , x 2 ) = 3 x1 ⋅ x 2 . Mariusz posiada rachunek oszczędnościowy „junior” w
banku – oprocentowany 12 % w skali roku (może założyć „lokatę” miesięczną lub
skorzystać z linii kredytowej o takim samym oprocentowaniu). Mariusz planuje w
perspektywie dwumiesięcznej (planuje wydatki na cały miesiąc z góry – rozpatrując jeden
miesiąc jako jeden okres – podejmuje decyzję dotyczącą dwóch okresów…
…. Mariusz dostaje co miesiąc kieszonkowe od rodziców w wysokości 50 zł. Może
przeznaczać te pieniądze na bieżącą konsumpcję lub je oszczędzać. Mariusz nie ma
innych wydatków niż drugie śniadanie na przerwach w szkole. Ma zwyczaj kupować
ciastka – cena 1 ciastka to 1,5 zł, lub soczki – cena jednego soczku to również 1,5 zł.
Użyteczność związana z konsumpcją przez Mariusza tych dwóch dóbr może być opisana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz