Teoria wartości pieniądza w czasie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wartości pieniądza w czasie - strona 1 Teoria wartości pieniądza w czasie - strona 2 Teoria wartości pieniądza w czasie - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA WYKŁAD DRUGI z dnia 2 marca 2003 r. TEMAT WYKŁADU: TEORIA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE Zasada wartości pieniądza w czasie mówi, że określona kwota pieniężna ma w dniu dzisiejszym większą wartość niż ta sama jego kwota w przyszłości, i jest to niezależne od zmian ogólnego poziomu cen.
Wyróżnia się dwa typy wartości pieniądza w czasie:
wartość przyszłą , która określa, jaką kwotą będziemy dysponowali w dowolnym momencie w przyszłości z dziś inwestowanych środków pieniężnych,
wartość obecną , która informuje, ile aktualnie jest warta określona kwota pieniężna, jaką spodziewamy się otrzymać w dowolnym momencie w przyszłości.
Każdy z tych typów wartości pieniądza w czasie może być wyznaczany dla dwóch rodzajów płatności pieniężnych:
płatności jednorazowych , które występują w jednym momencie czasu lub też są to płatności cykliczne, otrzymywane lub inwestowane nieregularnie i każda z nich ma inną wartość jednostkową,
płatności okresowych , nazywanych inaczej strumieniem stałych płatności ( annuity ), które występują cyklicznie, regularnie, w jednakowych odstępach czasu i ich pojedyncza wartość jest zawsze taka sama. Wśród nich wyodrębnia się płatności okresowe z dołu (płatności bez wyprzedzenia, płatności okresowe zwykłe), dokonywane lub otrzymywane na koniec każdego wyodrębnionego okresu oraz płatności okresowe z góry (płatności z wyprzedzeniem), które są dokonywane lub otrzymywane na początek każdego wybranego okresu. Przykładem płatności z dołu są okresowe spłaty zadłużenia, natomiast przykładem płatności z góry są opłaty rachunków bieżących, na przykład abonamentu telefonicznego, czynszu mieszkaniowego itp.
Z kalkulacją wartości pieniądza w czasie związane jest pojęcie oprocentowania prostego i złożonego. Oprocentowanie proste występuje wtedy, gdy dochody (odsetki) obliczane są zawsze od pierwotnie zainwestowanej kwoty. Natomiast oprocentowanie złożone występuje w sytuacji, gdy dochody (odsetki) są naliczane zarówno od kwoty podstawowej, jak i od wszystkich wcześniej naliczonych dochodów (odsetek). Jest to inaczej mówiąc tzw. oprocentowanie składane lub kapitalizacja wartości pieniężnej.
1. Wartość przyszła pieniądza A. Wartość przyszła płatności jednorazowej przy oprocentowaniu prostym jest określana za pomocą następującej formuły:
FV = PV x (1 + n x r)
gdzie:
FV - wartość przyszła pieniądza w okresie „n“,
PV - aktualna wartość pieniądza (wartość początkowa),
n - liczba okresów naliczania dochodów (odsetek),


(…)

…% w roku drugim.
= 133,51 zł
B. Wartość obecna płatności jednorazowej przy założeniu stałej oczekiwanej stopy zwrotu w poszczególnych okresach jest wyrażona następującym wzorem:
gdzie:
oznaczenia jak w poprzednich wzorach.
PRZYKŁAD:
Nabywca nieruchomości wynegocjował ze sprzedawcą ratalną płatność za nabywaną działkę gruntu. W momencie podpisania umowy nabywca zapłaci sprzedającemu 10.000 zł, następnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz