Teoria społecznego- poznania - opracowanie rozdziału 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria społecznego- poznania - opracowanie rozdziału 13 - strona 1 Teoria społecznego- poznania - opracowanie rozdziału 13 - strona 2 Teoria społecznego- poznania - opracowanie rozdziału 13 - strona 3

Fragment notatki:

Pervin, John rozdz.13
TEORIA SPOŁECZNO-POZNAWCZA: BANDURA I MISCHEL W teorii s-p kładzie się nacisk na:
społeczne źródła Zach.
znaczenie poznawczych procesów myślowych we wszystkich aspektach funkcjonowania człowieka- motywacji, emocjach i działaniu
zmienność zach, która jest odpowiedzią na zmiany środowiska
ujmowanie człowieka jako aktywnie działającego
systematyczne badania
uczenie złożonych wzorców zachowań bez nagrody badanie różnorodnych aspektów zach. ludzkiego
ścisłość naukową badanie zarówno wew. procesów jak i na systematyczne obserwacje
Zgodnie z tą teorią zach. jest specyficzne wobec sytuacji, a ludzie w różnych sytuacjach ujawniają charakterystyczne dla siebie wzorce zach. → wzorce syt.-zach. Mówią więcej o osobowości niż ogólne niezależne od syt. różnice podkreślane przez teoretyków kładących nacisk na cechy;
UJĘCIE OSOBY
Zarówno Bandura jak i Mischel SA zdania że istniej dwukierunkowy/wzajemny związek między ujęciem osoby, programem badawczym i teoriami osobowości → sposób ujęcia osoby determinuje aspekt ludzkiego funkcjonowania który jest najdokładniej badany, z kolei dane kształtują określoną teorię;
Teoria s-p odrzuca poglądy że ludzie są popychani przez wew. siły lub że są przyciągani przez bodźce zew., wg. niej Zach można wyjaśnić w kategoriach interakcji miedzy osobą a środowiskiem → WZAJEMNA DETERMINOWANIE (Bandura)

Osoba zarówno odpowiada na syt. jak i aktywnie je konstruuje i wpływa na nie.
UJĘCIE NAUKI, TEORII I BADAŃ
B i M są zwolennikami teorii badań empirycznych (jasne pojęcia oparte na systematycznych obserwacjach). Uważają że procesy poznawcze (których badanie odrzucił radykalny behawioryzm ze wzgl. Na brak zaufania do danych introspekcyjnych) musza być badane a wykorzystywanie samoopisłów jest uzasadnione i pożądane (samopis podany w warunkach które nie skłaniają do wartościujących ocen mogą być użytecznym narzędziem).
SPOŁECZNO-POZNAWCZA TEORIA OSOBOWOŚCI
STRUKTURA
-obejmuje przede wszystkim procesy poznawcze
-pojęcia strukturalne
Oczekiwania-przekonania
Większe znaczenie maja oczekiwania i przekonania ukształtowane w odniesieniu do określonych syt. lub grupy syt. niż oczekiwania uogólnione
Sposób w jaki jednostka spostrzega syt. lub grupuje je jest w wysokim stopniu idiosynkratyczny (jedna osoba konstruuje syt. jako zagrażającą a inna jako ekscytującą)
Zgodnie z teorią s-p istota osobowości leży w rożnych sposobach postrzegania syt. przez ludzi oraz różnych wzorcach zach. ukształtowanych na podst. Tych spostrzeżeń


(…)

… oraz różnych wzorcach zach. ukształtowanych na podst. Tych spostrzeżeń
Różnicowanie syt. i spójność wew. osobowości
Ludzie zach. się różnie w różnych syt.
Występują także różnice indywidualne w uśrednionych częstotliwościach pojawiania się każdego z obserwowanych typów Zach
Badanie Mischela → obserwacja chłopców i dziewcząt na obozie w różnych warunkach syt. przez 6tyg. → LUDZIE POSIADAJĄ CHARAKTERYSTYCZNE…
… w syt. bez przynęt, ale ujawniały je w syt. z pozytywnymi przynętami.
Dzieci które widziały że model został ukarany ujawniały znacznie mniej zach. naśladowczych niż dzieci w grupach gdzie model nagradzany lub bark konsekwencji.
Podsumowując: konsekwencje doświadczane przez modela wpłynęły na ujawnianie przez dzieci Zach. agresywnych ale nie na ich nabywanie.
#Warunkowanie zastępcze
Reakcje emocjonalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz