Rozwinięcie pojęcia "ja"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwinięcie pojęcia  Rozwinięcie pojęcia  Rozwinięcie pojęcia

Fragment notatki:

POJĘCIE JA - r.8
Temat JA w perspektywie historycznej pojęcie JA wprowadzone przez W. Jamesa w 1890r.:
- stanowi sedno wszystkich naszych doświadczeń
- cały świat dzielimy na JA i NIE-JA
- def.na pdst. interakcji z innymi; jak naszym zdaniem wyglądamy w oczach ważnych dla nas ludzi- ma char.zwrotny - istotne emocje związane z poczuciem własnej wartości
- w zależności od liczby kontaktów z innymi człowiek ma wiele różnych Ja (np. Ja zawodowe, rekreacyjne, szkolne..); są zintegrowane i tworzą bardziej jednolite poczucie Ja
- wszystkie procesy psych. można zrozumieć jedynie przez pryzmat Ja
rozwój behawioryzmu zahamował zainteresowanie Ja lata `40 ponowne zainteresowanie (Allport, Rogers)
Markus ('77) zaproponowała aby Ja traktować jako strukturę poznawcza [okres, kiedy poznawcza wyparła behawioryzm], schematy Ja jako uogólnienia na temat własnej osoby wyprowadzane z przeszłych dośw., kierują przetwarzaniem info.
teorie psychoanalityczne
Rozwój JA psych.rozwojowi wyróżnili kolejne etapy rozwoju pojmowania samego siebie (od niemowlęctwa do w. młodzieńczego)
uwagi wstępne:
- spostrzeganie siebie ≠ świadomość siebie
(odróżnienie siebie od innych ludzi, przedmiotów) (zdolność do myślenia o sobie)
- Ja egzystencjalne ≠ Ja kategorialne
- Ja (działa i obserwuje) ≠ Mnie (jest przedmiotem obserwacji i samowiedzy)
- rozwój poznawczy ważnym składnikiem rozwoju Ja
- samoświadomość stanowi jakościowy postęp w stosunku do spostrzegania siebie oddzielenia Ja od innych ludzi i przedmiotów: spostrzeganie siebie :
- już od 3mc-a ż. (do 18 m-ca ż. kształtuje się)
- opiera się na: różnicach zmysłowych zw.z Ja cielesnym i Ja niecielesnym; związkach własnego ruchu/działania a zmianami w otoczeniu/skutkami; poczuciu stałości własnego istnienia, innych ludzi i przedmiotów w różnych syt.
=Ja jako aktywna, niezależna jednostka sprawcza
rozwój samoświadomości : - od 15m-ca
- pierwsze sygnały refleksji nad sobą i traktowania siebie jako przedmiotu (metoda lustra- postrzeganie własnego odbicia; badania Gallupa na szympansach(1970); Lewis i Brookes-Gunn (1979): reakcja dzieci na nagrania w TV:1.transmisja na żywo;2.zabawa dziecka sprzed tyg; 3.zabawa innego dziecka;= spostrzeganie siebie zaczyna się ok.15 m-ca, w wieku 2 lat jest silnie utrwalone)
/dla zagorzałych fanatyków- etapy rozpoznawania siebie w lustrze i na wideo w wieku niemowlęcym- tab.8.1; str.246/
- wtedy też pojawiają się emocje skrępowania (zakłopotanie, duma, wstyd) a te wymagają rozwoju samoświadomości (Lewis)


(…)

… dowcip?!]
Interpersonalna szkoła psychiatrii Sullivana
nacisk na społ., interpersonalne podst. rozwoju, zwłaszcza na więź z matką
JA kształtują uczucia doznawane podczas kontaktu z innymi oraz odzwierciedlone oceny (jak dziecko dostrzega, że inni je widzą i oceniają)
konstrukty: Dobre Ja kojarzone z przyjemnymi doznamiani i Złe Ja zw.z bólem i zagrożeniem, Nie-Ja zw.z lękiem i odrzuceniem
Teorie relacji z obiektem
koncentracja na relacjach interpers.: w jaki sposób relacje z ważnymi ludźmi w przeszłości stają się reprezentacjami siebie i innych oraz wzorcami relacji na linii Ja- Inn,i i jak wpływają na relacje w wieku dojrzałym
istotny rozwój we wczesnym dzieciństwie mentalnych reprezentacji siebie i innych oraz relacji z nimi
Westen; 5 wspólnych pkt.w teoriach relacji z obiektem: REPREZENTACJE…
różnice indywidualne w tym zakresie :
# os.o skłonnościach narcystycznych- większa potrzeba autowaloryzacji
# w okresie narzeczeńskim nacisk na samoocene, w małżeństwie potrzeba autoweryfikacji
Porównanie społeczno-poznawczego i psychoanalitycznego podejścia do Ja
Westen: - słabością psychoanalitycznego Ja- brak podstaw empir. oraz ignorowanie różnic kult.
- słabością społ-pozn. Ja- płytki poziom analiz…
… na kształtowanie Ja niezgodność -gdy aprobata uzależniona jest od określonych wymogów- prowadzi do rozbieżności między Ja a dośw. (leży u podłoża psychopatologii)
pozytywny obraz siebie ważniejszy niż jego spójność!
istotna uczciwość wobec siebie (ropoznawanie doznań (zwłaszcza negat.) i włączanie ich w Ja badania kliniczne i empiryczne; od samopisów do metody Q-sortu
początkowo zainteresowanie rozbieżnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz