Poznawcze składniki osobowości - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznawcze składniki osobowości - opracowanie  - strona 1 Poznawcze składniki osobowości - opracowanie  - strona 2 Poznawcze składniki osobowości - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 3 „Poznawcze składniki osobowości” Zawartość rozdziału osobowość - poglądy i przekonania ludzi na temat rzeczywistości oraz sposobów przetwarzania informacji i tłumaczenia wydarzeń nacisk kładzie się na różnice zachowań ludzi w różnych sytuacjach (inaczej niż w teorii cech)
poznawcze składniki osobowości: informacje (treść)
sposoby ich przetwarzania (proces poznania) Style poznawcze Herman Witkin: zależność/niezależność od pola (Test Pręta i Ramy) - różnice między ludźmi w umiejętności spostrzegania danego elementu niezależnie od jego otoczenia ludzie o wysokiej niezależności od pola: lepiej spostrzegają fragmenty rzeczywistości w oderwaniu od jego otoczenia
bardziej aktywni w przezwyciężaniu trudności życiowych
lepiej i elastyczniej panują nad swoimi impulsami
rzadziej borykają się z poczuciem niższości wolą kierunki wymagające umiejętności analitycznych, lepiej sobie na nich radzą ludzie zależni od pola: lepiej wypadają tam gdzie w grę wchodzą kontakty z ludźmi (nauki społeczne, doradztwo, nauczanie)
analityczne/globalne style poznawcze: osoba o stylu analitycznym: oddziela bodźce od ich otoczenia i potrafi przezwyciężyć ich kontekst świat składa się z wyraźnie zarysowanych części (całość jest dobrze zorganizowana) spostrzegają siebie jako jedn. wyraźnie ustrukturowane i wyodrębnione z otoczenia osoby o globalnym stylu funkcjonowania poznawczego: rzeczywistość ma zatarte kontury całość narzuca sposób widzenia poszczególnych części
traktują ciało jako nieokreśloną „masę”, a granica między „Ja a Nie - ja” wydaje im się płynna ich poczucie tożsamości oraz uczucia i poglądy o wiele silniej zależą od otoczenia częściej zmieniają zdanie dopasowując je do przekonań ludzi sprawujących władzę inne kategorie stylów poznawczych: styl wygładzający/zaostrzający - określający wrażliwość na różnice miedzy przedmiotami styl wypierający/przyjmujący - różnice we wrażliwości na uczucia ludzie o wysokiej/niskiej złożoności poznawczej - różnice w zakresie dokonywanej przez nich strukturyzacji rzeczywistości dziś pojęcie stylów poznawczych - mało popularne; najbliższe im jest pojęcie samoobserwacji kontrolującej: ludzie o dużej skłonności do samokontroli - bardzo wyczuleni na presję okoliczności i dostosowują do niej swoje zachowanie osoby nie przejawiające tej skłonności - mniej uważnie wsłuchują się w głosy swojego otoczenia społecznego i kierują się w swoim zachowaniu własnymi uczuciami i poglądami


(…)

… się na system danego człowieka: system złożony - zawiera wiele wzajemnie połączonych konstruktów o wielopoziomowej organizacji pozwala na dokonywanie subtelnych rozróżnień i na precyzyjniejsze przewidywanie przyszłości system prosty - składa się z niewielu konstruktów niepołączonych ze sobą i zorganizowanych na jednym poziomie, najwyżej dwóch wszystko jest wrzucone do „jednego worka”
przewidywania…
…. z wewnętrznym umiejscowieniem źródła kontroli - wzmocnienie czy skutki zależą od ich postępowania osoby z zewn. umiejscowieniem źródła kontroli - wszystko zależy od szczęścia, losu, przypadku lub innych sił zewn. Kwestionariusz Umiejscowienia Źródła Kontroli (Internal - External Scale → I - E Scale) Dwaj teoretycy po rewolucji poznawczej: Mischel i Bandura Teorie społeczno - poznawczego uczenia się Mischela…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz