Teoria przewag komparatywnych w warunkach większej ilości towarów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria przewag komparatywnych w warunkach większej ilości towarów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ROZWINIĘCIE TEORII PRZEWAG KOMPARATYWNYCH DAVIDA ROCARDO
Opracowane na podstawie Rozdziału 2.5 podręcznika ,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze'' autorstwa Adama Budnikowskiego.
Teoria przewag komparatywnych w warunkach większej ilości towarów.
Przyjmijmy, że w dwóch krajach (Polsce i Niemczech) produkowane są miedź, wino, jogurt, szparagi i truskawki.
NAKŁADY PRACY NIEZBĘDNE DO WYTWORZENIA OKREŚLONYCH DÓRB W DWÓCH KRAJACH (godz./jedn.)
Kraje Miedź
Wino
Truskawki
Szparagi
Jogurt
Polska
1
2
4
6
1,2
Niemcy 0,9
0,4
2
1,25
1,0
Powstaje pytanie, który kraj będzie importerem, a który eksporterem wskazanych dóbr? Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest uszeregowanie wszystkich dóbr według rosnącej relacji nakładów pracy w obu krajach.
Wyszczególnienie ...
Miedź
Jogurt
Truskawki
Szparagi
Wino
...
Relacja R5
Analizując relacje zawarte w takim uszeregowaniu, zwanym łańcuchem przewag względnych, możemy przede wszystkim stwierdzić, że Polska będzie eksportować dobra, w przypadku których relacja nakładów niezbędnych do wytworzenie będzie mniejsza od odpowiedniej relacji w przypadku miedzi. Importować będzie natomiast wszystkie te dobra, w odniesieniu do których ta relacja będzie większa od odpowiedniej relacji dla wina.
W przypadku analizy dwóch dóbr (miedz i wina), przy tych samych danych liczbowych, Polska ma przewagę względną w produkcji miedzi i eksportuje ją do Niemieć. Te natomiast, mając względną przewagę w produkcji wina, eksportuje je do Polski.
O tym, który z dwóch krajów będzie importerem trzech dóbr (jogurtu, truskawek i szparagów), których relacje nakładów pracy znajdują się między wielkościami skrajnym, będzie decydował popyt obu krajów. Wzrost popytu na jogurt spowoduje, że Polska zwiększy jego produkcję i rozpocznie eksport. Wzrost natomiast popytu na szparagi wywoła rozpoczęcie ich eksportu przez Niemcy. Eksporterem truskawek mogą być natomiast zarówno Polska, jak i Niemcy.
Model Dornbuscha-Fischera-Samuelsona
Najbardziej znaną koncepcją teoretyczną pozwalającą na ukazanie zależności powstających w modelu klasycznym z większą liczbą towarów oraz w ujęciu pieniężnym jest, przedstawiony po raz pierwszy w 1977 roku, model Dormbusch-Fischera-Samuelsona.


(…)

… tych dóbr rośnie tez popyt na pracę potrzebną do ich produkcji. To z kolei prowadzi do podwyższenia relacji płac między Polską a Niemcami. Odbiciem zależności, która, za pośrednictwem popytu na pracę, występuje miedzy liczbą dóbr eksportowanych przez Polskę a poziomem płac jest wzrastające krzywa popytu D.
Tak wyznaczona krzywa popytu D pozwala na wyznaczenie na jej przecięciu z krzywą L(di) = L(dN)/L(dP) punktu równowagi O, w którym LN(di)/LP(di) = WP*KW/WN. W ten sposób wyznaczamy niejako produkt graniczny (dg) oddzielający towary wytwarzane i eksportowane przez Polskę (w lewo od dg), od tych, które są produkowane przez Niemcy i importowane przez Polskę. Punkt równowagi O wyznacza zatem taką strukturę wzajemnych obrotów między krajami, która prowadzi do wyrównywania się relacji płac.
Znaczenie modelu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz