Teoria organizacji i zarządzania - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarządzania - opracowanie - strona 1 Teoria organizacji i zarządzania - opracowanie - strona 2 Teoria organizacji i zarządzania - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria Organizacji i Zarządzania ORGANIZACJA to twór społeczny, zorientowany na osiągnięcie konkretnych celów.
WEJŚCIE
TRANSFORMACJA
WYJŚCIE
Zasoby :
ludzie
materiały i urządzenia
finanse
informacje
planowanie
organizowanie
przewodzenie
kontrolowanie
1.. produkt
2.. usługa
3.. idea
STRUKTURA: stopień sformalizowania danej organizacji
stopień specjalizacji
hierarchia
zcentralizowana lub zdecentralizowana
stopień profesjonalizacji
ELEMENTOWE OTOCZENIE ORGANIZACJI charakter sektora, w którym organizacja funkcjonuje
rodzaje stosowanych surowców
potencjał zasobów ludzkich
sytuacja finansowa, system finansowania
na jakim rodzaju rynku funkcjonuje (np. jacy klienci)
technologia, którą się posługuje
kondycja ekonomiczna sektora
regulacje czynione przez państwo (stopień ingerencji, nadzoru itd.)
otoczenie socjo-kulturowe (np. struktura demograficzna)
sektor międzynarodowy
otoczenie ma 2 wymiary :
wymiar stopnia złożoności otoczenia (ile czynników oddziałowuje)
wymiar stopnia stabilności (stopień dynamiki występującej w otoczeniu)
MACIERZ DUNCANA stabilny; niski stopień złożoności (spokojny i niezmienny) np. produkcja soft drinków, dystrybucja żywności, przemysł pogrzebowy. Mniej więcej stałe zapotrzebowanie.
Stabilny; wysoki stopień złożoności np. UW. Taka sama funkcja od 700lat. Duża złożoność (wielość wydziałów, konkurencja uczelni prywatnych)
Niestabilny; niski stopień złożoności np. moda.
Niestabilny; wysoki stopień złożoności np. przemysł elektroniczny
I - ORGANIZACJA :
1) kierownictwo
2) pracownicy
3)kultura wizja misja
3a) wizja: dalekosiężne odległe w czasie miejsce oraz wyznawane wartości, które dany podmiot w dalszym czasie chciałby zająć
3b) misja: operacyjność wizji; przenoszenie zadań misji na „tu i teraz”
II - OTOCZENIE CELOWE: Właściciele - własność prywatna/państwowa/społeczna/spółdzielcza)
Interes + tytuł właściciela
Konkurencja (np. UW vs. SWPS vs. CC)
Klienci związki zawodowe (postawa - np. 3/5 etatu, 3/5 pensji, ale ochrona miejsc pracy)
sojusznicy strategiczni - wsparcie strategiczne, ekonomiczne prawne


(…)


Konkurencyjna (mini - maxi) połączenie W i O
Defensywna (mini -mini) połączenie W i T
Henri Ansoff
I. Strategia penetracji rynku - instytucje ubezpieczeniowe, nowe obszary (ubezpieczanie rąk pianistki)
II. Strategia rozwoju rynku - instytucje ubezpieczeniowe (PZU rozszerza obszar na Ukrainę)
III. Strategia rozwoju produktu - przemysł kosmetyczny (nowa forma np. tuszu)
IV. Strategia dywersyfikacji - browary (np. wypuszcza napój bezalkoholowy dla nieletnich)
Boston Consulting Group
I - Strategia gwiazdy - opieka nad starymi ludźmi
II - Znaki zapytania
III - Dojne krowy
IV - Psy ; zawalidrogi ; kule u nogi
A - wprowadzenie na rynek
B - gwałtowny wzrost
C - okres dojrzałości
D - okres spadku
Strategie Griffin'a:
rozwoju - dokonanie równomiernego i proporcjonalnego rozwoju w obszarze zarówno ilościowym…
… - stare firmy (np. cola cola)
b) skrzydła - mojej słabej strony
c) przewidującej - np. wykupić dystrybucje i nie udostępniać
d) odstraszania - np. wywiady prasowe
e) odwrót strategiczny
3. neutralne
- wyspecjalizowania się w nieszy rynkowej
- naśladowania - korzystanie z braku restrykcji patentowych, niestrzeżony wzór użytkowy itd.
PLANOWANIE
Uruchomienie działań, które w przyszłości wywołają pewną…
masaż)
ii. ścisła synchronizacja popytowo-podażowa - wiele działań w jednym miejscu (np. hotel)
3 rodzaje umiejętności:
1. kompetencje: umiejętności techniczne, praktyczny (np. majster)
2. społeczne - negocjacyjne, dobre argumenty, przekonywanie (np. dyrektor)
3. konceptualne - wizja, pomysły, koncepcje „think tank”
HISTORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Fryderyk Taylor - naukowe zarządzanie „ robotnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz