Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia na kolokwium - strona 1 Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia na kolokwium - strona 2 Teoretyczne podstawy wychowania-zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Definicja i struktura sytuacji wychowawczej Sytuacje wychowawcze (Gurycka) - układy rzeczy, ludzi oraz zadań związanych z jednością miejsca i czasu, organizowane w celu zrealizowania założonego projektu osobowości wychowanka przez wychowawcę - reżysera tych sytuacji. Sytuacja wychowawcza jest szczególnym przypadkiem sytuacji społecznej. Każda sytuacja wychowawcza jest sytuacja społeczną, ale nie każda sytuacja społeczna jest wychowawczą.
Sytuacja wychowawcza zakłada obecność co najmniej 2 osób: dorosłego oraz dziecka. Dotyczy tego, co się między nimi dzieje. Ta relacja odbywa się w określonym czasie i przestrzeni. Sytuacja wychowawcza jest (może być) doświadczeniem ułatwiającym budowanie własnej tożsamości. Zwykłe zdarzenie zmienia się w sytuację wychowawczą wówczas, gdy poczujemy się odpowiedzialni za drugiego człowieka. Właściwości sytuacji wychowawczych: - ukierunkowanie na cel i osobę - właściwości osobowościowo- twórcze - wielość sytuacji w procesie wychowania - ich osobisty i niepowtarzalny wymiar dla jej uczestników - każda sytuacja pełni rolę źródła doświadczeń dla osób w niej uczestniczących Sytuacje wychowawcze mogą być:
• zaplanowane, celowe
• niezaplanowane
• • Elementy pedagogicznego obrazu wychowania: przedmiot, podmiot, treści, kontekst Pojęcie PODMIOTOWOŚĆ pojawia się w wielu dziedzinach wiedzy. Filozofia zwraca uwagę na osobę ludzką jako podmiot w rozumieniu człowieka jako sprawcy czynów, obdarzonego rozumem i wolą. Socjologia- związek podmiotowości z rolami społecznymi.
Psychologia- zwraca uwagę na indywidualności i wyjątkowość cech człowieka: niezależność, świadomość, wolność wyboru, aktywność, odpowiedzialność. Podmiotowe traktowanie dziecka daje mu prawo do niezależności i uczestniczenia w procesie kształtowania jego losu. W każdej sytuacji wychowawczej w centrum zainteresowania powinno być dziecko. W koncepcji humanistycznej respektowana jest podmiotowość wychowawcy i wychowanka. Sytuacja wychowawcza jest procesem komunikowania się dwóch podmiotów. Zwraca się uwagę na potrzeby owych podmiotów. W podmiotowości ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Wychowawca w placówce szkolnej pełni funkcję rodzica. Dziecko nie powinno odczuwać większej różnicy między funkcjonowaniem w szkole i w domu. Kontekst wychowania. Rozumiemy przez niego określone warunki i oddziaływanie czynników środowiskowych, którym podlega działalność pedagogiczna. Stosunki wychowawcze między ojcem a synem zachodzą w szerszym kontekście układów rodzinnych, relacja nauczyciel - uczeń ma miejsce w obrębie układu organizacyjnego, który nazywamy szkołą. Potrzeba sytuowania działań pedagogicznych w określonych kontekstach rozpatrywania ich jako wielorako uwarunkowanych zewnętrznie jest sprawą oczywistą i nie wymagającą specjalnych uzasadnień. Kontekst pozwala zrozumieć genezę, charakter, skutki podejmowanych działań. Przydatność pojęcia kontekstu należy upatrywać głównie tym, że pozwala on ujmować praktykę wychowania jako układ otwarty, nie w pełni autonomiczny, podlegający wpływom środowiskowym, zmieniający się w czasie.

(…)

… działań. Przydatność pojęcia kontekstu należy upatrywać głównie tym, że pozwala on ujmować praktykę wychowania jako układ otwarty, nie w pełni autonomiczny, podlegający wpływom środowiskowym, zmieniający się w czasie. Analiza transakcyjna- transanaliza
Transakcja to dowolna wymiana werbalna i niewerbalna pomiędzy dwiema osobami. Jest podstawową jednostką we wszystkich relacjach interpersonalnych
…-pogadanka)
tłumaczenie, przekazywanie, danych w celu zmiany opinii,postaw, korygowanie i wzbogacanie zasobu wiedzy , m. zadaniowa działanie źródłem wiedzy-uczenie przez doświadczenie.
(powierzanie dziecku zadań, stawianie go w sytuacjach problemowych, wykształcenie dzięki takim sytuacjom konstruktywnych zachowań i postaw, uczy się dzięki temu czego należy unikać a ,jak postępować, grupowe metody wychow:
-m. kształtowania porównawczego odniesienia
- kształt nacisku grupowego
-m. kształt. systemu ról i norm grupowych
-m. kształt. grupowych wzorów życia
M. Łobocki, przedstawił następującą klasyfikację technik oddziaływań wychowawczych:
techniki wymiany opinii (,,burza mózgów”, decyzje grupowe, sondaż opinii, swobodna ekspresja, kontakty międzyludzkie)
· techniki oparte na dramatyzacji ( socjodrama, gry dramatyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz