Tematyka wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tematyka wykładów - strona 1 Tematyka wykładów - strona 2 Tematyka wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Tematyka wykładów Istota geomorfologii
Rzeźba endogeniczna
Wietrzenie skał
Stok i procesy stokowe (denudacyjne)
Rzeźba fluwialna - rzeki i doliny rzeczne
Rzeźba lodowcowa
Rzeźba eoliczna
Rzeźba wybrzeży morskich
Podstawy waloryzacji rzeźby
Literatura:
Mieczysław Klimaszewski GEOMORFOLOGIA wyd. Naukowe PWN
Rajmund Galon Formy Powierzchni Ziemi WSIP
Andrzej Witt Krzysztof R. Borówka Rzeźba Powierzchni ziemi wyd. KURPISZ
Piotr Kłysz, Janusz Skoczylas Oblicze naszej planety, czyli Geologia i Geomorfologia w zarysie Wyd. Naukowe UAM
Krzysztof Kożuchowski Walory Przyrodnicze w Turystyce i Rekreacji wyd. Lurpisz
Istota geomorfologii - definicje Definicja etymologiczna (od greckiego źródłosłowu): „Nauka o formach powierzchni ziemi.”
Definicja nowoczesna (w Polsce sformułowana przez M. Klimaszewskiego, R. Galona i S. Kozarskiego) - dynamiczne traktowanie rzeźby:(Analiza definicji)
„Nauka o formacjach powierzchni ziemi, kształtujących je procesach, ich genezie i rozwoju”
Miejsce geomorfologii w systemie nauk o ziemi
Główne dziedziny badań geomorfologii Wg M. Klimaszewskiego Opisa form powierzchni Ziemi - morfografia Pomiar form powierzchni Ziemi - morfometria Określenie pochodzenia form powierzchni Ziemi - Morfogeneza Oznaczenie wieku form powierzchni Ziemi - Morfochronologia Wg A. Goudiego: Geomorfometria i analiza map. Gł hipsometrycznych
Badania podłoża geologicznego (właściwości fizykochemiczne materiału skalnego)
Badania procesów geomorfologicznych
Badania ewolucji krajobrazów morfologicznych Wg S. Kozarskiego Podejście historyczne ( w sensie przyrodniczym, w skali geologicznej): ewolucja rzeźby
Podejście funkcjonalne (współczesne procesy morfogenetyczne i reakcja podłoża geologicznego
Inne kryteria wydzielania kierunków badawczych
Geomorfologia strukturalna a geomorfologia klimatyczna
Metodologia i metodyka badań geomorfologicznych Ogólna metodologia badań
Ogólna formuła metodologiczna:
Hipoteza (przypuszczenia naukowe , hipotezy robocze)
Dowód (suma faktów)
Teza (koncepcja, teoria)
Adekwatność koncepcji na podstawie sumy faktów
Losy hipotezy: rozbudowa, modyfikacja, obalenie
Postępowanie dedukcyjne i indukcyjne
Szczegółowa metodologia badań geomorfologicznych
Schemat badań w geomorfologii nawiązujący do 3 ogniw funkcjonowania środowisk morfogenetycznych
Czynnik geomorfologiczny:


(…)

… geomorfologicznych: są to grawitacja, woda, lód i śnieg oraz wiatr.
Proces geomorfologiczny (morfologiczny, morfogenetyczny)
Forma rzeźby (zespół form, krajobraz morfologiczny)
Procesy morfologiczne są podporządkowane czynnikom morfologicznym, przykładowo:
Czynnik: wiatr
Podporządkowane procesy geomorfologiczne: erozja rzeczna, spłukiwanie, abrazja morska
Triada metodologiczna geomorfologii dynamicznej…
…)
Diastrofizm i jego skutki w ogólnym krajobrazie morfologicznym ziemi
Diastrofizm: ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do powstania nierówności powierzchni Ziemi (deformacje - trwałe a nie czasowe odkształcenia; źródło ruchów - energia geotermalna: ruchy powolne i gwałtowne)
Ruchy powolne SKORUPY ZIEMSKIEJ np. rychy epejrogeniczne (lądotwórcze ruchy pionowe) ruchy talassogeniczne , ruchy górotwórcze (orogeniczne)
Ruchy gwałtowne SKORUPY ZIEMISIEKJ np. trzęsienia ziemi, wulkanizm
Ruchy epejrogeniczne, górotwórcze i trzęsienia ziemi powodują deformację mas skalnych
Deformacje ciągłe
Fałdy
Fleksury
Płaszczowiny
Trzesienia ziemi: efekty morfologiczno - strukturalne
Nowe uskoki
Szczeliny ziejące
Przesunięcia poziome serii skalnych
Wulkanizm : zróżnicowanie procesów i skutków morfologiczno - strukturalnych
Powolne procesy wulkaniczne (wulkanizm wylewny): głownie lawy zasadowe o niskiej lepkości (np. bazaltowe) Skutki morfologiczno - strukturalne:
- wulkanizm punktkowy (centralny):
Wulkany stożkowe typu tarczowego (wulkany tarczowe)
- wulkanizm szczelinowy (linijny, linearny):
Pokrywy wulkaniczne (trapy lub tarcze wulkaniczne)
Gwałtowne procesy wulkaniczne ) (wulkanizm eksplozywny) głownie lawy kwasne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz