Istota geomorfologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota geomorfologii  - strona 1 Istota geomorfologii  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład I 20.02.2012r ISTOTA GEOMORFOLOGII I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE NAUK O ZIEMII Istota geomorfologii- definicje
Definicja etymologiczna(od greckiego źródłosłowu): NAUKA O FORMACH POWIERZCHNI ZIEMI
Definicja nowoczesna(w Polsce sformułowana przez M. Klimaszewskiego, R. Galona i S. Kazaraskiego)- dynamiczne traktowanie rzeźby: NAUKA O FORMACH POWIERZCHNI ZIEMI, KSZTAŁTUJĄCYCH JE PROCESACH, ICH GENEZIE I ROZWOJU.
Miejsce geomorfologii w systemie nauk o Ziemi
Wg M. Klimaszewskiego
Opis form powierzchni Ziemi- morfografia
Pomiar form powierzchni ziemi- morfometria
Określenie pochodzenia form powierzchni Ziemi- morfogeneza
Oznaczanie wieku form powierzchni Ziemi- morfochronologia
Wg A. Gaudiego
Geomorfometria i analiza map, gł. hipsometrycznych
Badania podłoża geologicznego(właściwości fizyko-chemiczne materiału skalnego)
Badania procesów geomorfologicznych
Badania ewolucji krajobrazów morfologicznych
Wg S. Kozerskiego
Podejście historyczne(w sensie przyrodniczym w skali geologicznej): ewolucja rzeźby
Podejście funkcjonalne(współczesne procesy morfogenetyczne i reakcja podłoża geologicznego)
Inne kryteria wydzielania kierunków badawczych
Geomorfologia strukturalna a geomorfologia klimatyczna METODOLOGIA I METODYKA BADAŃ GEOMORFOLOGICZNYCH Ogólna metodologia badań
ogólna formuła metodologiczna
hipoteza(przypuszczenie naukowe)
dowód(suma faktów)
teza(koncepcja, teoria)
adekwatność koncepcji na podstawie sumy faktów
losy hipotezy: rozbudowa, modyfikacja, obalenie
postępowanie dedukcyjne i indukcyjne
Szczegółowa metodologia badań geomorfologicznych
Schemat badań w geomorfologii nawiązujący do 3 ogniw funkcjonowania środowisk morfogenetycznych:
Czynnik geomorfologiczny: Komponent lub zjawisko środowiska przyrodniczego
Proces geomorfologiczny(morfologiczny, morfogenetyczny)
Forma rzeźby(zespół form, krajobraz morfologiczny)
Procesy morfologiczne są podporządkowane czynnikom morfologicznym, np.:
Czynnik: woda
Podporządkowane procesy geomorfologiczne: erozja rzeczna, spłukiwanie, abrazja morska
Triada metodologiczna geomorfologii dynamicznej- sposób postępowania badawczego określany przez 3 podstawowe obiekty badawcze geomorfologii, tj.:
Formy powierzchni Ziemi- badanie form
Osady(korelacyjne)- badanie osadów
Procesy geomorfologiczne- badanie procesów
Czas w geomorfologii
Zasada aktualizmu geologicznego Leyella(Teraźniejszość kluczem do przeszłości)
Podejście badawcze: przeszłość(paleografia)- teraźniejszość-przyszłość
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz