Teksty Mudynia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teksty Mudynia - strona 1

Fragment notatki:


Język dwie płaszczyzny badań : błędne poglądy dotyczące języka werbalnego, ujmowane pod kątem jego funkcji opisowo-interpretacyjnej lub komunikacyjnej wadliwe sposoby posługiwania się językiem werbalnym w kontekście wszelkiego typu czynności poznawczych definicja języka: historycznie uwarunkowany i społecznie uzgodniony system znakowo-znaczeniowy (kod) wraz z niezupełnie dającymi się wyeksplikować regułami (oraz zwyczajami i nawykami) posługiwania się nim, uniformizujący spostrzeganie i interpretowanie rzeczywistości w sposób sprzyjający realizacji dominujących w danej grupie potrzeb i wynikających z nich form aktywności, przebiegających w typowych warunkach lokalnej rzeczywistości język istnieje = jest używany uwarunkowany przez kontekst sytuacyjny konserwatywno-konformistyczny charakter obraz rzeczywistości jest faktem społecznym uczestniczy w tworzeniu interpretacji rzeczywistości opis- nawykowy sposób interpretacji bez świadomości jej dokonywania odróżnienie języka od rzeczywistości opisywanej jest trudne granice języka wyznaczają poglądy na temat „prawdziwej” rzeczywistości utrudnia postrzeganie nowych, nie odwzorowanych w strukturze aspektów zjawisk i procesów myślimy tak, jak mówimy, język zastany utrudnia myślenie w nowy sposób język naturalny - twór demokratyczny, dostosowuje się do „rozmawiającej większości” użytkowników (ich potrzeb, aspiracji, intelektu) nie nadąża on za zmianami w różnych sferach rzeczywistości ( w tym w świadomości społecznej) zachowanie jednostki zdominowane kulturowo upowszechnioną formą, albo jednostka może posługiwać się różnymi formami (kiedy forma kontroluje treść, a kiedy podmiot kontroluje formę?) zadanie podmiotu : uwolnić myśl od dominacji języka, uczynić werbalizację posłusznym narzędziem myśli! brak świadomości formy : niemożność oddzielenia jej od treści przekazu, synkretyzm poznawczy, powoduje nieświadomość i brak zrozumienia form przyjętych przez innych myślenie krytyczne różni się od potocznego poszerzoną świadomością metody dochodzenia do wiedzy i rozwiązań teoretycznych, chroniąc autora przed absolutyzacją proponowanych rozstrzygnięć niemożność oddzielenia języka od kultury - nie można się uczyć obcego języka bez poznania jego kultury, nie można poznać teorii bez jej terminologii znajomość alternatywnej kultury oferuje niezbędny układ odniesienia, pozwalający na zdystansowaniu się, uczynienie jej przedmiotem refleksji, krytyczne ustosunkowanie się do jej rozstrzygnięć światopoglądowych nie zna się własnej kultury dopóki nie zna się innych kultur!

(…)

… rodzajem wiedzy, nie zaś poszerzeniem obszaru ignorancji, jest to WIEDZA NEGATYWNA
„im gruntowniej jesteśmy pouczeni o tej niewiedzy, tym bliżej docieramy do samej prawdy”- Mikołaj z Kuzy, De docta ignorantia
podstawowe przeciwieństwo wiedzy wg dr hab. Mudynia- ANTYWIEDZA
jeżeli posiadane przez nas reprezentacje poznawcze zapewniają nam mniej niż połowę trafnych decyzji -> mieliśmy do czynienia…
… ze sformułowania wszelkie rzeczowniki abstrakcyjne, jeśli dany problem da się sformułować niehasłowo i nieogólnikowo to dobrze to o nim świadczy, pseudoproblemy- „sposób mówienia” zdominował sposób myślenia nad rzeczywistym problemem
alternatywna semantyzacja- odczytywać nawykowo używane określenia i frazeologizmy na innym poziomie kodu semantycznego, te dosłowne- szukać metaforyczności, te metaforyczne- dosłowny…
… !
praktyka jednak nie jest ostatecznym kryterium prawdy (nie możemy porównywać bezpośrednio naszych myśli lub uczuć o czyjejś praktyce z myślami i uczuciami kogoś innego)
Wiedza negatywna
wiedza zawsze jest subiektywna, zależy od realizowanych przez nas celów (goal-oriented phenomen)
pojęcie wiedzy jest: niedefiniowane i posiada pozytywne konotacje znaczeniowe
niewiedza:
brak wiedzy na dany temat
wiedza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz