Tekst z socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tekst z socjologii - strona 1 Tekst z socjologii - strona 2

Fragment notatki:Pierwszy, najbliższy myśleniu potocznemu i najbardziej konkretny,
nazwiemy demograficznym, gdzie społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór
jednostek. Drugi nazwiemy grupowym, gdzie społeczeństwo to złożone z jednostek
zintegrowane całości, już nie luźne zbiory, lecz spoiste zbiorowości. Trzeci nazwiemy
systemowym, gdzie społeczeństwo to powiązany układ pozycji (statusów) i typowych dla
nich ról. Czwarty nazwiemy strukturalnym, gdzie społeczeństwo to sama sieć relacji
międzyludzkich, a więc już nie obiektów, lecz form, schematów odnoszenia się ludzi do
siebie.

PRZYKŁAD RODZINY:
. Z perspektywy demograficznej
istotna będzie przede wszystkim jej liczebność: to, że w rodzinie jest np. pięć osób. Dalej
ważny będzie rozkład takich cech jak wiek czy płeć, a więc, że w rodzinie jest trzech
mężczyzn (ojciec i dwóch synów) i dwie kobiety (matka i córka), oraz że dwie są dorosłe,
dwoje są nastolatkami, a jedna jeszcze dzieckiem. Z jakichś powodów mogą być istotne i
inne cechy: wzrost, waga, kolor włosów, stopień wykształcenia itp. Ale wszystko to są cechy
pojedynczych członków rodziny, które rozpadem rodziny itp. To ciągle jest ta sama rodzina,
ale nigdy nie taka sama.

7 PERSPEKTYW
Pierwszy, najbliższy myśleniu potocznemu i najbardziej konkretny,
nazwiemy demograficznym, gdzie społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór
jednostek. Drugi nazwiemy grupowym, gdzie społeczeństwo to złożone z jednostek
zintegrowane całości, już nie luźne zbiory, lecz spoiste zbiorowości. Trzeci nazwiemy
systemowym, gdzie społeczeństwo to powiązany układ pozycji (statusów) i typowych dla
nich ról. Czwarty nazwiemy strukturalnym, gdzie społeczeństwo to sama sieć relacji
międzyludzkich, a więc już nie obiektów, lecz form, schematów odnoszenia się ludzi do
siebie. Piąty nazwiemy aktywistycznym (czy interakcjonistycznym), gdzie społeczeństwo to
konglomerat wzajemnie zorientowanych działań jednostek. Szósty nazwiemy
kulturalistycznym, gdzie społeczeństwo to matryca podzielanych przez zbiorowość znaczeń,
symboli i reguł odciskających piętno na ludzkich działaniach. Siódmy nazwiemy
zdarzeniowym czy polowym, gdzie społeczeństwo to nieustannie zmienne, płynne pole,
pełne zdarzeń społecznych.
PRZYKŁAD RODZINY:
. Z perspektywy demograficznej
istotna będzie przede wszystkim jej liczebność: to, że w rodzinie jest np. pięć osób. Dalej
ważny będzie rozkład takich cech jak wiek czy płeć, a więc, że w rodzinie jest trzech
mężczyzn (ojciec i dwóch synów) i dwie kobiety (matka i córka), oraz że dwie są dorosłe,
dwoje są nastolatkami, a jedna jeszcze dzieckiem. Z jakichś powodów mogą być istotne i
inne cechy: wzrost, waga, kolor włosów, stopień wykształcenia itp. Ale wszystko to są cechy
pojedynczych członków rodziny, które rozpadem rodziny itp. To ciągle jest ta sama rodzina,
ale nigdy nie taka sama. jedynie statystycznie sumujemy dla zbioru jednostek. Z
perspektywy grupowej rodzina to coś więcej, bo także swoiste więzi łączące członków, a
więc Wspólne zamieszkanie, wspólnota majątkowa, miłość, lojalność wzajemna, gotowość
do pomocy, troska o dzieci, silna tożsamość wyrażana zwrotem „myʺ i odróżniająca naszą
rodzinę od tysięcy innych rodzin. Z perspektywy systemowej rodzina to swoisty, powiązany
układ pozycji i ról, niezależnych od pełniących je konkretnych osób, a więc ojciec, matka,
mąż, żona, dziadek, babcia, syn, córka, wnuczek, wnuczka, teść, teściowa, zięć, szwagier,
wujek, ciotka itp. Z perspektywy strukturalnej rodzina to swoista sieć relacj

(…)


układ pozycji i ról, niezależnych od pełniących je konkretnych osób, a więc ojciec, matka,
mąż, żona, dziadek, babcia, syn, córka, wnuczek, wnuczka, teść, teściowa, zięć, szwagier,
wujek, ciotka itp. Z perspektywy strukturalnej rodzina to swoista sieć relacji pomiędzy
rozmaitymi pozycjami i rolami rodzinnymi: małżeństwo, ojcostwo, braterstwo,
pokrewieństwo, władza rodzicielska, spadkobranie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz