Społeczeństwo-przedmiotem socjologii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo-przedmiotem socjologii - omówienie  - strona 1 Społeczeństwo-przedmiotem socjologii - omówienie  - strona 2 Społeczeństwo-przedmiotem socjologii - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

SPOŁECZEŃSTWO - PRZEDMIOT SOCJOLOGII
"Dla dzisiejszej socjologii społeczeństwo to nie konkretna zbiorowość, lecz raczej swoisty rodzaj
rzeczywistości, która manifestuje się w najrozmaitszy sposób w zbiorowościach najrozmaitszej
skali"
W socjologii powstało siedem punktów widzenia na to, czym jest społeczeństwo:
 demograficzny - społeczeństwo to populacja, pewien większy lub mniejszy zbiór jednostek; punkt
widzenia najbliższy potocznemu
 grupowy (Comte, Spencer) - społeczeństwo to złożone z jednostek zintegrowane całości, już nie
luźne, a spoiste, przypominające organizm
 systemowy (Parson, Luhmann) - społeczeństwo to układ pozycji i typowych dla nich ról, gdzie
rolą może być na przykład wykonywany zawód
 strukturalny (Simmel, Levi-Strauss, Merton) - społeczeństwo to sieć relacji międzyludzkich, nie
obiektów, a form, schematów odnoszenia się ludzi do siebie
 aktywistyczny (Weber, Cooley) - społeczeństwo to konglomerat wzajemnie zorientowanych
działań (np. drużyna piłkarska, grupa przyjaciół)
 kulturalistyczny (Weber, Durkheim, Bourdieu, Foucalt) - społeczeństwo to matryca
podzielanych przez zbiorowość znaczeń, symboli i reguł odciskających piętno na zachowaniach ludzi
 zdarzeniowy / polowy (Elias, Giddens) - społeczeństwo to nieustannie zmienne, płynne pole, pełne
zdarzeń społecznych, w którym jednostki podejmują względem siebie działania same wytwarzając
grupy społeczne, systemy, struktury i kulturę; społeczeństwo widziane w ten sposób nie jest statyczne,
ciągle "staje się"
Powyższe poglądy na społeczeństwo nie wykluczają się, a wzajemnie uzupełniają co doskonale widać
na przykładach takich jak rodzina, czy drużyna sportowa, gdzie istotna jest liczebność, role, wspólne
znaczenia i reguły, ale i pozostałe elementy.
Na podstawie tej wielowymiarowości można wyprowadzić następującą definicję:
"Socjologia to nauka o ludziach działających w polu wzajemnych relacji, którzy nadaję temu
polu nieustanną dynamikę funkcjonowania i stawania się, a utrwalone, często niezamierzone
efekty swoich działań pozostawiają jako ramy strukuralne i kulturowe kolejnych działań
następującym po sobie pokoleniom"
JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE - KONTEKSTY SPOŁECZNE
Istnieje mnóstwo kontekstów, w których człowiek znajduje się na przestrzeni całego swojego życia:
rodzinny, edukacyjny, sportowy, religijny, polityczny, ekonomiczny czy zabawowy.
Charakterystyczne dla jednostek jest to, że tworzą indywidualne zestawy takich kontekstów i układają
je hierarchicznie. W związku z tym każdy człowiek musi nabrać pewnej socjologicznej kompetencji,
niezbędnej do odszyfrowywania zachowań innych i do przyjmowania właściwych strategii
zachowania.
Socjologiczna wyobraźnia (termin C.W Millsa) - zdolność wiązania wszytkiego, co dzieje się w
społeczeństwie, z warunkami strukturalnymi, kulturalnymi i historycznymi oraz z działaniami
podejmowanymi w tych warunkach przez podmioty indywidualne i zbiorowe, które w efekcie
kształtują świat społeczny w całej jego złożoności i różnorodności
Zdaniem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz