Technologie przewozów całopociągowych i ich cechy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie przewozów całopociągowych i ich cechy - strona 1

Fragment notatki:

Technologie przewozów całopociągowych i ich cechy.
Przewozy marszrutowe odbywają się w zwartych składach wagonów najczęściej jednego rodzaju. Istotą takich przewozów jest dostosowanie do jednego rodzaju przewożonego ładunku i wyposażenia jakim dysponują punkty załadunku i wyładunku. Wagony w stanie ładownym, z których zestawiane są marszruty całą drogę przewozu, od stacji nadania do stacji przeznaczenia, przebywają w jednym składzie całopociągowym nie podlegającym przeformowaniu. Ze względu na miejsce przeznaczenia marszruty dzieli się na bezpośrednie (przeznaczone do przewozu, z punktu załadunku do jednego lub kilku punktów wyładunku zlokalizowanych na tej samej stacji) i pośrednie (przeznaczone do przewozu z punktu załadunku do stacji będącej miejscem rozwiązania marszruty, w rejonie ciążenia której znajdują się punkty wyładunku). Marszruty bezpośrednie w praktyce możliwe są do wykorzystania jedynie w relacjach, w których występują strumienie ładunków o dużym natężeniu czyli pomiędzy użytkownikami kolei o dużej skali produkcji i konsumpcji.
Po wyładunku skład marszruty jest rozwiązywany, a grupy wagonów lub pojedyncze wagony w stanie próżnym niezależnie podlegają przemieszczaniu do miejsc ponownego załadunku.
Przewozy całopociągowe w formie marszrut muszą spełniać dwa warunki:
posiadać minimalną określoną przepisami masę brutto lub długość, w przypadku gdy wykorzystywane są do przewozu ładunków przestrzennych o niewielkiej masie,
na drodze przewozu przejść przez minimum jedną stację rozrządową.
Przewozy wahadłowe odbywają się w zwartych składach wagonów jednego rodzaju. Podobnie jak przewozy w marszrutach, przystosowane są do przewozu jednego rodzaju ładunku i wyposażenia jakim dysponują punkty załadunku i wyładunku. Główną cechą odróżniającą przewozy wahadłowe od przewozów marszrutowych jest to, że w przypadku tych pierwszych po przewozie w stanie ładownym skład wagonowy nie jest rozwiązywany, a wagony nie podlegają ogólnej dyspozycji. Zamiast tego tabor wagonowy w składzie zwartym i w stanie ładownym bądź próżnym kierowany jest do początkowego lub innego punktu ładunkowego.
W zależności od liczby stacji, pomiędzy którymi kursuje skład pociągu wahadłowego oraz sposobu jego obiegu, wahadła dzielą się na:
klasyczne - kursujące pomiędzy dwoma stałymi stacjami,
pierścieniowe - kursujące pomiędzy stałą liczbą stacji (powyżej dwóch) w obwodzie zamkniętym,
operatywne - kursujące pomiędzy różnymi stacjami sieci PKP, w zależności od występujących potrzeb przewozowych (np. wahadła do przewozu zbóż).
Ponadto pociągi wahadłowe nie są objęte wymaganiami właściwymi dla przewozów marszrutowych dotyczących masy brutto i/lub długości oraz przejścia przez co najmniej jedną stację rozrządową.


(…)

…, głównie poprzez zmniejszenie wielkości wykonywanej pracy przewozowej oraz intensywniejsze, niż w przypadku przewozów zwykłych, wykorzystanie dostępnego taboru.
Pozostałe sposoby przemieszczania ładunków, nie spełniające kryteriów właściwych dla marszrut i wahadeł, a zatem przewozy w grupach wagonów i pojedynczych wagonach zaliczane są do przewozów zwykłych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz