Technologia pracy koparek jednonaczyniowych oraz spycharek-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia pracy koparek jednonaczyniowych oraz spycharek-projekt - strona 1 Technologia pracy koparek jednonaczyniowych oraz spycharek-projekt - strona 2 Technologia pracy koparek jednonaczyniowych oraz spycharek-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Górniczy
PROJEKT Z PRZEDMIOTU EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁÓŻ KOPALIN LUŹNYCH
Temat: Technologia pracy koparek jednonaczyniowych oraz spycharek
Wykonała: 1.Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie i zapoznanie się z technologią pracy koparek jednonaczyniowych, spycharek oraz transportu samochodowego współpracującego z koparkami jednonaczyniowymi. 1.1. Dane projektowe
miąższość warstwy gleby: hg = 0,6m,
rodzaj gruntu: piasek,
pochylenie terenu: αt = 10°,
miąższość kopaliny: h = 8m,
Termin wykonania prac jeden miesiąc tj. 22 dni robocze, zmiany dzienne od 8 do 16 godzin pracy.
2. Przygotowanie terenu do eksploatacji.
Prace należy zacząć w pierwszej kolejności od wykonania czynności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gleby. W tym celu należy wyznaczyć granice pola, którego zostanie zepchnięty humus oraz zaplanować pracę spycharki dokonując podziału spychanego pola na mniejsze powierzchnie umożliwiające ekonomiczną pracę. Podczas pracy spycharki zostaną uwzględnione takie czynniki jak: nachylenie terenu, odległość spychania, rodzaj spychanego grunt, itd. Na podstawie wykonania przekrojów poprzecznych wzdłuż i w poprzek zadanego terenu otrzymano granice pola.
Przyjęto kąt nachylenia skarp α = 35°, pozostałe wartości wyliczono na podstawie otrzymanych danych tj. pochylenia terenu: αt = 10°, miąższości kopaliny: h = 8m, oraz podziałki równej 30m.
Na podstawie danych otrzymanych z przekrojów oraz danych wyjściowych wykonano rysunek podziału pola na obszary spychania. Dane dotyczące spychania wierzchniej warstwy gleby przy uwzględnieniu podziału pola na obszary spychania:
Pole powierzchni
Objętość
Pole I:
PI = 6069,9 m2 VI = 3641,9 m3 Pole II:
PII = 2313,6 m2 VII =

(…)

…; [-],
kc - współczynnik wykorzystania czasu pracy; [-],
km - współczynnik urabialności i łatwości spływania materiału; [-],
kn - współczynnik wypełnienia naczynia; [-],
ko,h - współczynnik poprawkowy na wysokość urabiania i kąt obrotu; [-],
q - pojemność czerpaka; [m3],
Tc - czas cyklu koparki; [s],
Dane: objętość urabianej kopaliny: V= 178610m3, czas realizacji wykopu: t = 22 dni Wymagana wydajność efektywna:
Qe = Qe = = 1014,83 m3/h
Warunki pracy koparki przedsiębiernej:
kąt obrotu przy wyładunku: 900,
klasa urabialności skał: III,
łatwość spływania materiału po nachylonych powierzchniach: B,
optymalna wysokość urabiania koparką o pojemności łyżki 3,5m3 w skałach III klasy urabialności: hopt = 6,4m,
czas trwania cyklu koparki: Tc = 26s,
współczynnik wypełnienia naczynia: kn = 0,9,
współczynnik…
… podjazdowej wału,
l - długość podstawy wału,
lz - droga jazdy spycharki po wale.
Parametry wału:
- naturalny kąt usypu humusu: αn = 30° - współczynnik rozluźnienia gruntu w wale: kr = 1,25
- pochylenie podjazdu: αp =10° - miąższość warstwy gleby: hg = 0,6m - pole przekroju warstwy gleby: w caliźnie F = l ⋅ hg na wale Fw = F ⋅ kr Parametry charakteryzujące wały.
Parametry wałów
Pole 1
Pole 2
Pole 3
Pole 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz