Technologia pracy spycharek i koparek jednonaczyniowych - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 12061
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia pracy spycharek i koparek jednonaczyniowych - projekt - strona 1 Technologia pracy spycharek i koparek jednonaczyniowych - projekt - strona 2 Technologia pracy spycharek i koparek jednonaczyniowych - projekt - strona 3

Fragment notatki:Politechnika Wrocławska Wrocław, .05.2010
Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii
Rok II, semestr IV
Studia stacjonarne I-go stopnia
Grupa środa 15:15
Projekt z Eksploatacji Odkrywkowej
Technologia pracy spycharek i koparek jednonaczyniowych
Prowadzący: Wykonały:
Dr inż. Justyna Woźniak Cel projektu
Celem projektu jest zapoznanie się z technologia pracy koparek spycharek oraz zaplanowanie pracy spycharki tzn. usunięcie zalegającej warstwy humusu.
DANE PROJEKTOWE:
Miąższośc humusu (wierzchnia warstwa gleby zdejmowanej w trakcie eksploatacji złoża): g = 0,50 m
Pochylenie terenu w kierunku N: δ = 8°
Długość podziałki l (linia przerywana): 20 m
Eksploatowana kopalina: glina piaszczysta
Głębokość dna wykopu po stronie S (płytszej): H= 8 m
Kształt dna wykopu: 17 (ośmiokąt)
Projektowanie spychania przypowierzchniowej warstwy humusu
Przypowierzchniową warstwę stanowi humus o miąższości 0,50 m, który spychany jest odpowiednio:
z pola A zgarniany jest w kierunku zachodnim z pola B zgarniany jest w kierunku wschodnim z pola C spychany jest w kierunku południowym
Obliczenie powierzchni pól eksploatacyjnych (Pc) i kubatury humusu (Vh)
Pole
Powierzchnia P [m2]
Objętość V [m3]
Pole A
400
200
Pole B
400
200
Pole C
2000
1000
Razem
2800
1400
Obliczenie pola powierzchni całkowitej:
Pc = PA + PB + PC [m2]
Pc = 400 + 400 + 2000 = 2800 m2
Obliczenie objętości całkowitej:
Vh = Pc · g [m3]
Vh = 2800 · 0,5 = 1400 m3
Zaprojektowanie zwałów
Przyjęto wymiary dla gruntu w stanie suchym:
- kąt napychania [10°]
δ - kąt stoku naturalnego [45°] - kąt dopełniający [125°]
g - miąższość humusu [0,5 m]
- długość pola transportowanego humusu na zwał [A,B= 20 m, C= 32,3 m]
- współczynnik rozluźnienia [1,2]
Zwał C spychany w dół
Dla pola C spychanie następowało w dół, pod katem 8°, pod takim też kątem będzie zwał. Pokazuje to rys. 2
Rys. 2 Wymiary geometryczne zwału nachylonego


(…)

… Ltd. gdzie:
- pojemność czerpaka (2,3m3)
- czas cyklu koparki min (0,21 min)
- współczynnik rozluźnienia gruntu (1,2)
- współczynnik wypełnienia naczynia (1,0)
- współczynnik poprawkowy na wysokość urabiania i kąt obrotu (0,97)
- współczynnik urabialności i łatwości spływania materiału (1,15)
- współczynnik wykorzystania czasu pracy (przyjęto 0,80)
- współczynnik współpracy z transportem (0,8)
koh
q…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz