Projekt prac związanych z wykonanaiem wykopu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt prac związanych z wykonanaiem wykopu-opracowanie - strona 1 Projekt prac związanych z wykonanaiem wykopu-opracowanie - strona 2 Projekt prac związanych z wykonanaiem wykopu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE
Celem projektu było zaprojektowanie prac związanych z wykonaniem wkopu. Założony czas realizacji przedsięwzięcia to okres 22 dni, przy uwzględnieniu dziennego czasu pracy 16 godzin (dwie zmiany robocze)
Kluczowym elementem wykonania projektu było opracowanie odpowiedniego podziału całego obszaru na którym ma być prowadzona eksploatacja na mniejsze pola eksploatacyjne, uwzględniając przy tym drogę dojazdową. W dalszej kolejności należało wykonać czynności związane z zepchnięciem przypowierzchniowej warstwy humusu, dobierając do tego celu odpowiednią spycharkę, której zadaniem jest zepchnięcie tego gruntu. Ze względów ekonomicznych zalecane jest, aby spychanie nie trwało dłużej niż 10 dni. Następnie wykonane zostały prace związane z wybieraniem gliny znajdującej się poniżej humusu. Tutaj również dobrano odpowiedni do tego rodzaju prac sprzęt. Ostatnim zadaniem był transport urobionego materiału.
Geometrię planowanego wyrobiska przedstawiono na rysunku nr 3.
DANE DO PROJEKTU
Kształt pola ilustruje rysunek 3.
Głębokość wkopu z płytszej strony H=12[m].
Grubość warstwy humusu g=0,4[m].
Kąt pochylenia terenu .
Rodzaj gruntu glina piaszczysta.
WYKONANIE PROJEKTU
1.Projektowanie spychania przypowierzchniowej warstwy humusu.
Przypowierzchniową warstwę stanowi humus o miąższości 0,4m, który spychany jest odpowiednio:
z pola I i II zgarniamy na boki ( w kierunku poprzecznym do nachylenia terenu )
z pola III, IV spychamy na dół ( wzdłuż nachylenia terenu ).
Całkowita objętość spychanej warstwy wynosi 8022,32 [m3], a objętości poszczególnych pól wynoszą odpowiednio:
-pole I -2369,0 [m3],
-pole II -2168,56 [m3],
-pole III -1697,64 [m3]'
-pole IV -1787,12 [m3].
Schemat spychania przedstawiony jest na rysunku nr 4. Dobór spycharki.
Do pracy przyjęto spycharkę o następujących parametrach:
szerokość lemiesza B=4,2m
wysokość lemiesza H=1,35
prędkość jazdy spycharki podczas pchania gruntu V1=3km/h
prędkość jazdy spycharki podczas powracania V2=7km/h.
.
Rys.4. Schemat spychania przypowierzchniowej warstwy humusu.
Wyznaczenie pojemności lemiesza.
Pojemność lemiesza wyznaczono na podstawie wzoru: gdzie - kąt naturalnego usypu humusu, który dla suchego humusu wynosi 40
zatem:

(…)

… się w zależności od kąta pochylenia terenu, zatem wyznaczono wysokości średnie dla obydwu części. Mamy zatem:
h=2,6[m] wtedy koh1=0,5
h=7,9[m] wtedy koh2=0,5
następnie wyznaczamy Obliczenie wydajności efektywnej koparki Qc:
gdzie:
q=4,2- pojemność czerpaka
kw=1,2-współczynnik wypełnienia naczynia
ko,h- współczynnik poprawkowy na kąt obrotu i wysokość obrotu
km=1- współczynnik łatwości spływania materiału kwt=0,8…
…. Jest to odległość od środka ciężkości gruntu w caliźnie do środka ciężkości w utworzonej pryźmie. Przyjęto, że długość L jest średnią drogą, jaką pokonuje spycharka podczas przemieszczania gruntu.
Czas czynności zmiennych spycharki wyniesie:
Tzm.= Tzm.= Tzm.=0,717 [min]. wówczas, przy założeniu czynności stałych Tst=0,33 min czas całkowity wyniesie:
Tc=0,33+0,717=1,047 [min].
Teraz należy obliczyć czas spychania…
… cykle ,
L=21,80m, jest to długość przemieszczania gruntu. Jest to odległość od środka ciężkości gruntu w caliźnie do środka ciężkości w utworzonej pryźmie. Przyjęto, że długość L jest średnią drogą, jaką pokonuje spycharka podczas przemieszczania gruntu.
Czas czynności zmiennych spycharki wyniesie:
Tzm.= Tzm.= Tzm.=0,622 [min]. wówczas, przy założeniu czynności stałych Tst=0,33 min czas całkowity…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz