technika pozyskiwania wymagań - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 technika pozyskiwania wymagań - omówienie - strona 1  technika pozyskiwania wymagań - omówienie - strona 2  technika pozyskiwania wymagań - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WYWIADY - technika pozyskiwania wymagań
WYWIAD pozyskujący informacje jest ukierunkowaną rozmową ze ściśle określonym celem, prowadzoną w formie pytań i odpowiedzi. Przedmiotem wywiadu są: opinie rozmówcy, cele organizacji i osobiste, odczucia co do aktualnego stanu systemu (organizacji, jej systemu informacyjnego), procedury nieformalne.
TEMATYKA WYWIADÓW
PRZEDMIOTEM WYWIADU SĄ:
• opinie rozmówcy,
• odczucia co do aktualnego stanu systemu,
• cele organizacyjne i osobiste,
• nieformalne procedury.
PRZEDMIOTEM WYWIADU ZAZWYCZAJ NIE SĄ FAKTY, KTÓRE MOŻNA ZWERYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE INNYCH ŹRÓDEŁ (SZCZEGÓLNIE
PISANYCH).
ETAPY PRZYGOTOWYWANIA WYWIADÓW
PRZYGOTOWYWANIE WYWIADÓW POLEGA NA:
- Przeprowadzeniu studiów wstępnych
- Ustaleniu celów wywiadu
- Wyborze rozmówców.
- Przygotowaniu rozmówcy.
- Podjęcie decyzji co do typów i struktury pytań.
TYPY PYTAŃ W WYWIADACH
• Pytania otwarte - długość odpowiedzi nie jest określona.
Pytania zamknięte - odpowiedź musi pochodzić z określonego zbioru wariantów.
• Próbniki - pytania uściślające, poszerzające zakres odpowiedzi na poprzednie pytanie.
PLANOWANIE WYWIADÓW
• Cel i zakres przedsięwzięcia analitycznego obejmującego serie wywiadów
• Badania wstępne
• Wybór właściwej grupy rozmówców
• Opracowanie harmonogramu działań analityków
PRZYKŁADOWE KATEGORIE CELÓW WYWIADÓW
- Walidacja modeli.
- Uzgodnienie celów działu.
- Określenie bieżących problemów.
- Przedyskutowanie rozwiązań problemów.
- Określenie informacji potrzebnych kierownictwu oraz ustalenie ich istotności.
- Określenie i nadanie priorytetów potrzebom adresowanym ku przyszłemu systemowi.
- Zasady sporządzania raportu.
STRUKTURALIZACJA WYWIADU
MOŻLIWE STRUKTURY WYWIADU:
- Struktura piramidy (podejście indukcyjne),
- Struktura lejka (podejście dedukcyjne),
- Struktura diamentu.
ORAZ
Podejście nieustrukturalizowane.
PYTANIA OTWARTE
Korzyści wynikające z zadawania pytań otwartych w wywiadzie:
- łatwe dla rozmówcy, dopuszczają większą spontaniczność wypowiedzi,
- odpowiedzi na nie dają możliwość poznania słownictwa rozmówcy, dostarczają wielu informacji szczegółowych, są podstawą weryfikacji i wzbogacenia informacji uzyskanych wcześniej,


(…)

… się on od założonego w schemacie organizacyjnym instytucji?
2. Jakie postrzega Pan podstawowe cele obszaru działalności?
3. Jakie są 3 największe problemy, które napotyka Pan w trakcie realizacji tych celów?
4. Co uniemożliwiło Panu rozwiązanie tych problemów?
5. Co jest potrzebne, aby je rozwiązać?
6. Jakie znaczenie z punktu widzenia rozwiązania problemów miałaby poprawa jakości posiadanych przez Pana informacji?
7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz