Technika analizy miareczkowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika analizy miareczkowej - wykład - strona 1 Technika analizy miareczkowej - wykład - strona 2 Technika analizy miareczkowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

TECHNIKA ANALIZY MIARECZKOWEJ   1. odmierzanie objętości cieczy  =  do  odmierzania  określonej  objętości  roztworu  i  ustalania  zależności  objętościowych  między  roztworami  badanymi  (analizowanymi)  i  roztworami  mianowanymi  (titrantami)  wykorzystuje  się   naczynia miarowe  =kolby miarowe płaskodenne   naczynia o kształcie gruszki z wąską, długąszyjką  = pojemność kolby w temp. 20°C jest zaznaczona kreską wytrawioną na obwodzie pośrodku szyjki =  na  kolbie  miarowej  poza  znakiem  firmowym  i  gatunkiem  szkła  wytrawione  są  liczby  wskazujące  pojemność naczynia oraz temperaturę kalibrowania        Tolerances of Class Av o l u m e t r i e   f l a s k s       Flask  capacity Tolerance  (mL)  (mL)  1  ±0.02  2  ±0.02  5  ±0.02  10  ±0.02  25  ±0.03  50  ±0.05  100  ±0.08  200  ±0.10  250  ±0.12  500  ±0.20  1 000  ±0.30  2 000  ±0.50    Pipety - służą  do  pobierania  i  przenoszenia  do  innego  naczynia  określonejstałej  objętości  cieczy:  przy  korzystaniu z pipet należy pamiętać o przestrzeganiu pewnych reguł:    pipetą trzymamy zawsze w dwóch palcach: wielkim i średnim, a górny otwór zamykamy palcem  wskazującym    cieczy  nigdy  nie  należy  zasysać  ustami!!!  Jedynie  przy  użyciu  odpowiednich  wciągarek  i/lub  gruszek    kropli pozostałej w zwężeniu na końcu pipety nie wolno wytrząsać ani wydmuchiwać          kropka wyznaczająca poziom  pipety      Tolerancens of  ClassA transfer pipets   Volume  Tolerance  (mL)  (ml)   0.5  ±0.006  1  ± 0.006  2  ±r 0.006  3  ±0.01  4  ±0.01  5  ±0.01  10  ±0.02  15  ±0.03  20  ±0.03  25  ±0.03  50  ±0.05  100  ±0.08      Biurety  – służą do dokładnego dozowania roztworów mianowanych podczas miareczkowania    Podstawowe zasady korzystania z biurety    Biuretę przed napełnieniem należy dokładnie wymyć    Kran  biurety  po  wysuszeniu  należy  pokryć  cienką  warstwą  wazeliny  lub  specjalnego  smaru  da  kurków    Umieścić biurety w statywie w położeniu dokładnie pionowym     Przepłukać biurety 2-3 razy niewielkimi ilościami roztworu mianowanego    Napełnić biuretę nieco powyżej kreski zerowej roztworem titranta)    UWAGA!!!  Roztwór  można  wlewać  przez  czysty  lejek,  należy  jednak  pamiętać  o  zdjęciu  go  przed  właściwym miareczkowaniem, tak aby nie spływały z niego do biurety krople roztworu) 

(…)

… miareczkowanym a nie
biuretę
 postarać się by całość miareczkowania przeprowadzić przy jednorazowym napełnieniu biurety
 ostatnią kroplę lub jej część należy zdjąć z końca biurety przez dotknięcie go suchą wewnętrzną
ścianką naczynia lub pręcikiem i spłukanie kropli wodą z tryskawki
 miareczkowanie należy prowadzić w miejscu dobrze oświetlonym
 dla lepszego uwydatnienia barwy roztworu pod naczyniem…
… odczytuje się położenie najniższej części menisku(menisk dolny):jedynie w przypadku
cieczy mocno zabarwionych (KMnO 4, I2), gdy menisk dolny jest niewyraźny bierze się pod uwagę górną
granicę cieczy(menisk górny)
T a bel e e 2 - 2 Tolerances of Cl a s s A burets
Buret Smallest
volume graduation
(mL) (ml.) (ml.)
5
0.01
±0.01
10
0.05 or0.02
25
0.1
±0.03
50
0.1
±0.05
100
0.2
±0.10
Tolerance
±0.02
ALKACYMETRI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz