Szymon Zimorowic - życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szymon Zimorowic - życiorys - strona 1

Fragment notatki:

Szymon Zimorowic Urodził się w 1608 lub 1609 r. we Lwowie, jako syn kamieniarza Ozimka. Rodzina Ozimków należała do tak zwanych przedmieszczan i nie posiadała pełni praw miejskich. Szymon, podobnie jak jego starszy brat Józef Bartłomiej (także poeta), zmienił brzmienie rodowego nazwiska na Zimorowic, odkrywając tym samym wyższe ambicje społeczne. Przyszły poeta pobierał nauki w rodzinnym mieście, gdzie później pracował w kancelarii sądowej. 28 lutego 1629 r. odbył się ślub Józefa Bartłomieja z córką złotnika lwowskiego Katarzyną Duchnicówną. Młodszy brat Szymon przybył na to wesele z tomem wierszy zatytułowanym Roksolanki, to jest Ruskie panny . Przybył z Krakowa, a wróciwszy tam, zmarł 29 czerwca 1629 r., w cztery miesiące po weselu. Życie poety, o którym tak mało wiemy, niezwykle szybko dobiegło kresu - Szymon umiera bowiem mając zaledwie lat dwadzieścia lub dwadzieścia jeden. Przyczynę swojej choroby wymienia pośrednio w wierszu dedykacyjnym do Roksolanek , pisząc: „ja zaś cichuchno wiednę jako letnie siano” „ wściekła Lachezis kosą podcina mi nogi” Młodo zmarły poeta pozostawił tylko jedno dzieło - Roksolanki . Zbiorek ten ogłoszony drukiem we Lwowie dopiero w 1654 r., ukazał się w dwadzieścia pięć lat po śmierci jego autora. Wydawca - brat Szymona, Józef Bartłomiej, ocalił tym samym literacką spuściznę Szymona Zimorowica dla potomnych. Ów niewielki zbiorek wystarczyłby zapewnić poecie trwałe miejsce w dziejach literatury, choć nie bez przeszkód. Wśród historyków literatury pojawiły się, bowiem wątpliwości, czy Szymon Zimorowic jest na pewno autorem Roksolanek . Zbiór wierszy ukazał się za sprawą brata, pośmiertnie, nie to jednak było przyczyną powstałej dyskusji. W 1663 r. ukazały się Sielanki nowe ruskie , znowu podpisane imieniem Szymona, ale powstałe w latach 1647-1656, kiedy ten już od dawna nie żył. Prawdopodobnie Bartłomiej dokonał tej mistyfikacji, aby w ten sposób złożyć poetycki hołd pamięci brata. W swojej sielance Roczyzna pisał, bowiem:
„Jeżeli kiedy moje rymy grube Będą na potym nowej młodzi lube Już nie ja przez nie, lecz ty, ulubiony , Będziesz na lata potomne wsławiony ” Paradoksalnie zatem wiersze, które miały się przyczynić do sławy Szymona, stały się powodem, dla którego część historyków literatury odebrała mu autorstwo Roksolanek . Dziś jednak zwrócono młodszemu z braci Zimorowiców należną mu cześć.

(…)

…, pośmiertnie, nie to jednak było przyczyną powstałej dyskusji. W 1663 r. ukazały się Sielanki nowe ruskie, znowu podpisane imieniem Szymona, ale powstałe w latach 1647-1656, kiedy ten już od dawna nie żył. Prawdopodobnie Bartłomiej dokonał tej mistyfikacji, aby w ten sposób złożyć poetycki hołd pamięci brata. W swojej sielance Roczyzna pisał, bowiem:
„Jeżeli kiedy moje rymy grube Będą na potym nowej młodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz