Sztuka mezolityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sztuka mezolityczna - strona 1 Sztuka mezolityczna - strona 2 Sztuka mezolityczna - strona 3

Fragment notatki:

Sztuka mezolityczna Zoomorficzne ślady nacięć na wyrobach z kości i drewna
Łoś w sztuce wczesnej epoki kamienia z terenów technokompleksu północnego
Wstęp Stanowiska w technokompleksie północnym Europy najczęściej odkrywane są na terenach podmokłych i torfowych. Dzięki takiemu środowisku stosunkowo dobrze zachowały się wyroby organiczne, przede wszystkim z kości, poroża i drewna. Wykopaliska na bagiennych obszarach w Mullerup na ter. Zelandii w Danii miały po raz pierwszy miejsce w 1900 roku. Od tego momentu na obszarze północno-europejskich nizin i południowej Skandynawii znaleziono około 450 ornamentowanych przedmiotów datowanych na okres maglemoski, kultura maglemoska datowana jest na ok. 8000-7000 lat. p.n.e. Większość zdobionych znalezisk była wykonana z kości i rogów, ale czasami używano także kamieni i bursztynów. Zabytki z okresu Maglemose prezentują geometryczne motywy, takie jak linie kolczaste, tzw. „barbelés”, czyli linie z krótszymi poprzecznymi nacięciami., zygzakowate oraz trójkątne. Przedstawienia ludzkie W sztuce maglemoskiej oprócz wątków zoomorficznych występują także wątki antropomorficzne, gdzie przestawienia ludzkie miały trójkątne głowy, wynurzające się z tułowia. Podobny styl rytów wykorzystano w pięciu znanych przedstawieniach antropomorficznych na kościach i rogach z Ryemarksgard. Głowy są małe, trójkątne, a ciała także mają geometryczne kształty. Dalsze znaleziska z podobnymi ornamentami zostały odkryte m.in. na ter. północno-wschodniej Polski w Szczecinie-Podjuchy, gdzie występują schematyczne zdobienia w postaci prostych i kolczastych linii na wygładzonym i przekłutym porożu. Na motyczce znajduje się ponadto postać ludzka o nieokreślonej płci w długiej szacie. Uniesione nieco ręce mogą sugerować, że jest w ruchu tanecznym. Przedstawienia zwierząt Inny przykład występowania zdobień występuje na bursztynowych figurkach, które są prawdopodobnie związane z kulturą Maglemose lub przynajmniej z mezolitem i zostały wykonane już w bardziej naturalny sposób, chociaż nie wszystkie różnią się pod względem kształtu czy gatunku. W przedstawieniach fauny istotną rolę odgrywa m.in. niedźwiedź. Jednak większość bursztynowych zabytków ma niepewne pochodzenia, więc i ich kontekst maglemoski jest raczej niepewny.
Pierwsze wizerunki zwierząt były przedstawiane oczywiście już w paleolicie. Były to przede wszystkim malowidła naskalne bądź na kamiennych płytach. Ornamenty geometryczne, tak bardzo powszechne w mezolicie, można odnaleźć już w końcowej fazie paleolitu, zwłaszcza w kulturze magdaleńskiej. Wykonywano wtedy nieskomplikowane ryty geometryczne, więc wizerunki zwierząt były początkowo bardzo proste i mało realistyczne.


(…)

… z Ystad (Szwecja) i Skalstrup na Zelandii (Dania). Na przedmiocie z Ystad widnieją geometryczne znaki ułożone w formie szachownicy oraz dwa ryty zwierząt o zgeometryzowanych kształtach. Na stan. Pobiel 10 odkryto sztylet rogowy wykonany z poroża jelenia o długości 22 cm. Znajduje się na nim wizerunek kozła o zachowanych proporcjach.
Sztuka mezolityczna na przykładzie figurek z miejscowości Krzyż z zachodniej Polski.
Stanowisko w Krzyżu zostało odkryte w 2003 roku podczas wykopywania stawu. Znajduje się na terenach bagienno-torfowych na brzegu rzeki Noteć. Zebrano tam znaczną liczbę kości i rogów pochodzących z okresu mezolitu. Stratygrafia ukazuje sekwencję torfowych i piaskowych warstw z wyraźnym datowaniem na epokę mezolitu, czyli wczesny holocen. Seria badań radiowęglowych narzędzi z kości…
… prawdopodobnie rybi grzbiet. W większości przypadków ich powierzchnia pokryta jest falistym ornamentem przypominającym włosy lub być może rybie łuski.
Innym przykładem sztuki mezolitycznej może być zabytek ze stan. Tybrind Vig (Dania) z V tys. p.n.e. Jest to drewniane wiosło zdobione wyciętym ornamentem, który następnie został wypełniony brunatna inkrustacją. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz