Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz

note /search

Sztuka mezolityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

Sztuka mezolityczna Zoomorficzne ślady nacięć na wyrobach z kości i drewna Łoś w sztuce wczesnej epoki kamienia z terenów technokompleksu północnego Wstęp Stanowiska w technokompleksie północnym Europy najczęściej odkrywane są na terenach podmokłych i torfowych. Dzięki takiemu środowisku stosunko...

Eneolit - wczesny metal

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Eneolit - wczesny metal. Brąz arsenowy. Umiejętność tworzenia z tego rodzaju metalu. Zawód kowala, stawania się jakąś jednostką przywódczą, kapłanem, specjalista wiedzy tajemnej. Funkcje przywódcze. Druga kategoria - wytwórstwo krzemieniarskie, ka...

Kultura trypoliska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Kultura trypoliska Data 2'750? Przeżywanie się systemu jakiegoś aż do 2'500. Wydanie Encyklopedia kultury trypoliskiej. Wydana w języku ukraińskim. 5'3oo początek kultury czy pojawienie się miedzi w kult. trypoliskiej. 4'700/4'5oo - 4'3oo faza A3 dopiero pojawia się ceramika malowana, pojawian...

Kultury eneolitu - epoka brązu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1365

Kultury eneolitu - epoki brązu w strefie stepu/lasostepu międzyrzecza Bohu - Prutu/Dunaju Obszar między rzekami północno-zachodnie nadczarnomorze - jako osobna nazwa tego rejonu grograficnzego, przez którego połowe biegnie step. Nazywa się strefa kontaktowa epoki

Lendziel i Polgar

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Lendziel i Polgar Podłoże linearne, lendziel na prądzie żelieżowskiej, a polgar na kręgu wschodnio linearnej, czyli bukowogórska i inne. To one tworzą ten proces neolityzacji na terenach od Renu do Bugu. 4'600 cywilizacje neolityczne w strefie naddunajskiej, inne terminy przemysł form insygnial...

Nikokoe - stanowisko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Nie ma wariantów tellowych albo wysoczyznowych, tylko wysoczyzn owy w pobliżu lasostepów. Mamy wariant azowsko-naddnieprzański i wariant wołyńsko-uralski i który z nich rozwinął eneolit stepowy? Domestyfikacja konia. Pochówki fazowe, istniały...

Późny eneolit Kotliny Karpackiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

Późny eneolit Kotliny Karpackiej. Baden pojawia się, uprzednio zdominowany przez Lendziel i Polgar. Użytkowano miedź arsenową. Sochacki - stawiał na autochtoniczność KPL. Mówił o tym, że Bade...

Problematyka neolityzacji, badenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Problematyka neolityzacji, badenizacji Że niby protocywilizacja - atlantyckiego megalityzmu. To co wydarzało się po 2'3oo to kwestia Makarowicza, bo się w tym specjalizuje. Baden - to nie tylko kwestia wychodzenia na Niziny Europejskie, badenizacjia, ale także zmieny w pewnych dziedzinach. Wprowa...

Regiony eneolitu stepowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Regiony w których rozwijał się eneolit mają różne tempo. Mamy Centra: Anatolia, Mezopotamia (5'500 - 3'900 BC), krąg kaukaski i w przy obszarze irano-turkmeńskim ( 1. 5'500 - 5000, 2. 5'000 - 3'800, 3. 3'800 - 3'300 BC). Również tereny Grecji i...

Tartatii - opis i symbolika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

W tellach w Tartatii znajdują się płytki pokryte protopismem - dochodzi do analizy przez pryzmat badań Mezopotamii. W wyniku C14 odkryto, że w Europie pismo powstało wcześniej niż w rejonie Żyznego Półksiężyca. W krótkim odcinku czasu f...