Szkoła twórcza w Polsce - Henryk Rowid

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła twórcza w Polsce - Henryk Rowid - strona 1 Szkoła twórcza w Polsce - Henryk Rowid - strona 2 Szkoła twórcza w Polsce - Henryk Rowid - strona 3

Fragment notatki:

SZKOŁA TWÓRCZA W POLSCE - HENRYK ROWID Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły Szkoła twórcza to szkoła, w której wyzwalają się energie potencjalne tkwiące w duszy dziecka, która przetwarza te energie w wartości wzbogacające i doskonalące życie jednostki i społeczeństwa pod względem etycznym, intelektualnym i estetycznym. 1. Nowa era wychowania Ludzkość zmierza do odrodzenia ducha, do podniesienia i pogłębienia życia zarówno każdej indywidualności, jak i całych społeczeństw. Celom tym służą idee, które w dobie obecnej stają się najgłębszą wartością i właściwością nowego człowieka, które coraz bardziej opanowują nowoczesne umysły. Są to idee współpracy i kooperacji, idea solidarności opartej na wzajemnym zaufaniu, na szczerości i sprawiedliwości, idea wysiłku duchowego. Czynnikiem tworzącym nową kulturę, a tym samym nowy typ życia jest świadoma, twórcza i wyzwolona praca będąca fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Szkoła tradycyjna - każda klasa stanowiła zazwyczaj luźne zbiorowisko dzieci lub młodzieży, niezwiązanych ze sobą ściślejszymi więzami duchowymi. Uczniowie przychodzili do szkoły, ażeby zdobywać mniejszy lub większy zasób wiadomości; każdy z nich myślał o sobie, o swojej nauce i swoim przygotowaniu do lekcji. Nauczyciel wysuwał się pierwszy plan, z reguły podawał uczniom gotową wiedzę, przy czym młodzież zachowywała się biernie. Nauczyciel uczył i nauczał wszystkiego, uczeń zaś powtarzał niemal dosłownie słowa jego lub też podręcznika. Nauczyciel poczytywał za swoją wyłączną zasługę, jeśli uczniowie w danym przedmiocie doszli do pewnych wyników. Szkoła twórcza - panuje w niej idea kooperacji, idea współdziałania i solidarności. Każda klasa stanowi organizm społeczny, w którym wszystkie jednostki pracują wspólnie dla osiągnięcia pewnych wytkniętych celów. Wzajemna pomoc i wspólne szukanie środków staje się koniecznością i zasadniczą cechą nowej szkoły. Zbiorowa praca i zbiorowy wysiłek łączy dzieci i nauczycieli w harmonijny zespół pracowników. Pierwsze miejsce zajmuje dziecko pracujące i zdobywające więcej na kierowaniu ich pracą, na pobudzaniu, pomaganiu w szukaniu wskazówek, materiałów, środków. Nauczyciel współdziała i współpracuje z uczniami, starając się o pobudzenie sił i energii potencjalnych drzemiących w duszy dziecka.
Nauczyciel w szkole twórczej - człowiek dobry, szczery przyjaciel dzieci i towarzysz ich zabaw i pracy, posiadający wyższe wykształcenie i zdolności pedagogiczne, autorytet dla dzieci i młodzieży - autorytet oparty nie na obawie lub strachu, ale na szczerym zaufaniu, prawdziwej przyjaźni i miłości
W szkole twórczej nie jest program ośrodkiem pracy, ale dziecko, jego życie i potrzeby, a materiału dostarcza przede wszystkim środowisko dziecka i objawy życia współczesnego. Programy nie mogą być w całej swej rozciągłości z góry układane i narzucane - powstają one bowiem w związku z życiem dziecka i są wynikiem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów. Szkoła wprowadza dziecko stopniowo w umiejętność korzystania z dzieł oryginalnych i źródłowych.


(…)

… z góry układane i narzucane - powstają one bowiem w związku z życiem dziecka i są wynikiem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów. Szkoła wprowadza dziecko stopniowo w umiejętność korzystania z dzieł oryginalnych i źródłowych.
Szkoła dba o harmonijny rozwój fizyczny i duchowy, i w tym celu stwarza jak najkorzystniejsze warunki pod względem higieny ciała i ducha. Umieszczenie szkoły w okolicy zdrowej…
… - szef służby oraz pięciu uczniów służbowych. Wszyscy uczniowie są posłuszni poleceniom „służbowych” i w ten sposób młodzież przywyka do posłuszeństwa prawu, uczy się pełnienia obowiązków na odpowiedzialnych stanowiskach. Powstają różne instytucje wynikające z potrzeb uczniów i życia szkolnego, jak sklepik, kasa samopomocy, klub dziecięcy, czytelnia pism i książek, komisje (dekoracyjna, teatralna…
… pracy zbiorowej została zaprowadzona na wszystkich niemal przedmiotach.
W warunkach bardziej korzystnych aniżeli szkoła w Łodzi znajduje się Szkoła Powszechna im. Szlenkiera w Warszawie, która od szeregu lat zmierza do wprowadzenia zdobyczy współczesnej pedagogiki. Szkoła mieści się we własnym, wcale okazałym budynku, wyposażona w odpowiednie urządzenia, jak warsztaty, pracownie, gabinety, otoczona…
… nauczyciela do ucznia, oparty w szkole twórczej na wzajemnym zaufaniu, wzajemnej życzliwości i miłości. Nowe wychowanie zmierza do stworzenia jak najlepszych warunków, które zapewniłyby rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

…, prawna itp.).
- program naukowy - przedmiotem głównym i ośrodkiem nauczania w klasie I-III jest krajoznawstwo (nauka rzeczy ojczystych) mające na celu poznanie rodzinnej miejscowości pod względem geograficznym, przyrodniczym, historycznym, przemysłowym, handlowym, kulturalnym. Około tego przedmiotu zgrupowane są: język polski, rachunki, geometria, śpiew i roboty ręczne. W miejsce historii Polski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz