Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 84

Zadania z ćwiczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: struktura aktywów, wskaźnik pokrycia majątku, kapitał obrotowy netto, skumulowany zysk, zadłużenie długoterminowe....

Analiza ekonomiczna - test wiedzy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Dorota Bem
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał obrotowy netto ujemny, zapasy, niezależności, wysokie inwestycje krótkoterminowe, rachunek zysków i strat....

Analiza ekonomiczna (finansowa) - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Dorota Bem
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał własny, okres użytkowania, cykl konwersji gotówki, kapitał zapasowy, kapitał obcy....

Test wiedzy z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 133
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: działanie dwuargumentowe, interpretacja geometryczna wzoru, przekształcenie liniowe, wartości własne przekształcenia, równanie....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zdarzenia zależne, zdarzenia niezależne, wartość parametru, zmienna losowa, gęstość funkcji....

Wykład- ocena banku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ocena kondycji finansowej banku, ocena banku z zewnątrz, depozytariusz, opłacalność zakupu, sprawdzenie stanu obecnego...

Wykład - ustawa o NBP

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: NBP, bank centralny, siedziba banku centralnego, zadania banku centralnego, charakterystyka banku centralnego....

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: bank centralny, system bankowy, bank, podział banków, cele banku centralnego....

Wykład - banki i system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: bank, system bankowy, usługi bankowe, udzielanie pożyczek i kredytów, usługi leasingu finansowego....