Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 83

Ekonomia - pytania sprawdzające

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: producent, rodzaje producentów, krzywa produkcji całkowitej, produktywność krańcowa, wpływ wielkość produkcji na koszty....

Firma Pol-N - analiza finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe

Ocena ekonomiczno-fianansowa projektów inwestycyjnych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: inwestycje, orientacje przedsiębiorstwa, inwestycje w ujęciu monetarnym, klasyfikacja inwestycji, pojęcie i cykl życia projektu inwestycyjnego....

Plan marketingowy firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka firmy, analiza sytuacji rynkowej, strategia marketingowa, profil sprzedaży i produkcji, zarządzanie firmą....

Projekt inwestycyjny - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: kryteria oceny projektu inwestycyjnego, kryteria główne, kryteria szczegółowe, procedura oceny projektu inwestycyjnego, elementy procedury....

Projekt inwestycyjny - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele szczegółowe projektu, strategia odmienności, strategia przywództwa kosztowego, strategia koncentracji, rodzaje strategii konkurencji....

Ekonomia - ściąga z ważnych pojęć

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja ekonomii, przedmiot działań ekonomii, czynniki produkcji, rodzaje produkcji, doktryna "niewidzialnej ręki"....

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja przedsiębiorstwa, zarządzanie, przewaga, geneza zarządzania przedsiębiorstwem w czasie, rozwój koncepcji marketingowego zarządzania....

Ćwiczenia - wiarygodność klienta korporacyjnego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mierniki rentowności, wskaźnik szybkości płynności, kapitały własne, mierniki sprawności, mierniki płynności....