Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 85

Inwestycje - najważniejsze zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: inwestycje, orientacje przedsiębiorstwa, klasyfikacja inwestycji, inwestycje w ujęciu monetarnym, marketing przedprodukcyjny....

Ekonomia - podstawowe pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia, proces gospodarowania, problem ograniczoności zasobów, czynniki produkcji, podmioty gospodarcze....

Analiza przedsiębiorswa - praca zaliczeniowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: deklaracja misji, analiza sytuacji, makrootoczenie, stopa bezrobocia, otoczenie demograficzne....

Formularz w bazie MS Access - prezentacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja formularza, tworzenie formularzy, modyfikowanie formularzy, panel przełączania, konfiguracja uruchamiania bazy....

Finanse i bankowość - zadania z ćwiczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rynek dewizowy, kursy walut, kurs terminowy roczny, kurs krzyżowy, koszyk walut....

Finanse i bankowość - ćwiczenia - kredyt

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kredyt, saldo początkowe, rata spłaty, rata kapitałowa, saldo końcowe....

Analiza finansowa - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał zakładu, akcje, niezależne wpłaty, zysk, rezerwy....

Finanse i bankowość - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maciej Górski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gwarantowanie kredytu, realizacja czeku rozrachunkowego, wkłady a vista, rachunek trasanta, rachunek rozliczeniowy....

Ekonomia - ważne pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia, merkantylizm, monetaryzm, etatyzm, liberalizm....