Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 57

Organizacja genomów II

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Budowa cząsteczki DNA, Sekwencje występujące w genomach, Sekwencje kodujące, Retrowirusy, Cykl życiowy bakteriofagów, Bakterie. (…) ...

Regulacja ekspresji genów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Organizmy prokariotyczne, Organizmy eukariotyczne, Transkrypcja, Translacja, Regulacja ekspresji genów bakteryjnych z udziałem czynników sigma....

Układ limfatyczny - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Uk ł ad limfatyczny Ogó ł em * Podaj komórki występujące w ośrodku odczynowym grudki chłonnej *Kom. Plazmatyczne *Limf. B i T *Kom. prezentujące antygeny *Limfoblasty *Makrofagi *Fibroblasty * C...

Genetyka - historia - Teoria ewolucji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Teoria ewolucji, Doświadczenia Mendla, Prawa Mendla, Teoria Morgana, Odkrycie struktury DNA, Kod genetyczny....

Dokładność - pojęcie denometrycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 511

DENDROMETRYCZNYCH Ocenia się ją dla brył regularnych o równaniu tworzącej y 2 = px r . TEORETYCZNA DOKŁADNOŚĆ WZORU ŚRODKOWEGO PRZEKROJU: stąd: Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju dla brył ściętych: u - stosunek średnicy górnej do dolnej Teoretyczna dokładność wzoru Hossfelda Te...

Prezentacja z ekonomii instytucjonalnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Monika Utzig
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: porządek jurydyczny a prywatny, egzekwowanie kontraktów, egzekwowanie kontraktów-przykład, koszty egzekwowania kontraktów, model egzekwowania kontraktów...

Klastry w województwie wielkopolskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: czynniki sprzyjające rozwojowi klastrów, rozmieszczenie klastrów, klaster spożywczy południowej Wielkopolski, inicjatywy klastrowe w województwie wielkopolskim , zrzeszeni w klastrze...

Sposoby mierzenia konkurencyjności międzynarodowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metody i miary pozycji, zdolność kraju do sprzedaży dóbr, mierniki i metody pomiaru, mierniki syntetyczne, Światowe Forum Ekonomiczne - podstawowe mankamenty...

Charakterystyka działalności Agencji Rynku Rolnego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka agrarna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 966

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podstawowe informacje o ARR, cztery okresy funkcjonowania ARR, źródła finansowa działalności ARR, przychody ARR z budżetu państwa, struktura organizacyjna ARR...

Produkty regionalne - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka agrarna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: produkty regionalne i tradycyjne-pochodzenie, produkty regionalne, produkty tradycyjne, oznakowania produktów regionalnych i tradycyjnych, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność...