Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 58

System regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka agrarna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: regulacja rynku cukru, cele polityki Unii Europejskiej w zakresie regulacji rynku cukru, system wspierania rynku cukru, kwoty na cukier, cena interwencyjna...

Giełdowe regulacje prawne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: instrumenty notowane na giełdzie, dopuszczenie do obrotu giełdowego, wprowadzenie do obrotu giełdowego, zawieszenie obrotu giełdowego, wykluczenie z obrotu giełdowego...

Instrumenty pochodne - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: geneza instrumentów pochodnych, określenie instrumentu pochodnego, cele stosowania instrumentów pochodnych, klasyfikacja instrumentów pochodnych, opcje...

Równowaga makroekonomiczna - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Alina Daniłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: krzywe AD i AS, teoria ogólnej równowagi gospodarki, pojęcie równowagi, teoria neoklasyczna, teoria realnej stopy procentowej...

Określenie wieku drzewostanu na podstawie wierceń

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: świder przyrostowy, szereg rozdzielczy, przeciętne pole przekroju dla danego gatunku, pierśnicowe pole przekroju drzewostanu, zależność pomiędzy pierśnicą a grubością kory....

Ekonomia instytucjonalna - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Monika Utzig
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: tradycyjny instytucjonalizm, przedstawiciele szkoły instytucjonalnej, kanon ekonomii instytucjonalnej, Thorstein Veblen, krytyka ekonomii ortodoksyjnej...

Ekonomia instytucjonalna - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Monika Utzig
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia kosztów transakcji, koszty transakcji, trzy rodzaje kosztów transakcji, formy organizowania transakcji, zasoby...

Ekonomia instytucjonalna - prezentacja z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Monika Utzig
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: przykład, racjonaliści w ekonomii neoklasycznej, aksjomaty preferencji konsumenta, problem z racjonalnością, niepewność a ryzyko...

Makrootoczenie trend - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: główne czynniki makrootoczenia, otoczenie demograficzne, podział populacji na grupy wiekowe, otoczenie ekonomiczne, środowisko naturalne...