Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 56

Izolacja RNA ćwiczenia - Interfaza

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Tomasz Mróz
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

NOTATKA Z IZOLACJI RNA Rodzaje RNA w komórce: - rRNA- czyoi rybosomalne RNA- grupa kwasow nukleinowych wchodzacych w sklad rybosomu( ok. 80-85 % totalnego RNA) - mRNA- to RNA informacyjne- koduje sekwencje aminokwasow w bialku, jest bezposrednią matrycą jego syntezy ( ok.1-2% totalnego RNA) -...

Pytania z odpowiedziami - konkurencyjność

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Który ciąg chronologiczny przedstawiający przedklasyczne koncepcje przewag konkurencyjnych, jest prawidłowy? Dogmat słusznej ceny, koncepcja psychozy lęku przed brakiem towaru, marksizm Merkantylizm, dogmat słusznej ceny, koncepcja psychozy lęk...

Morfogeneza zwierząt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Morfogeneza u muszki owocowej, Geny polaryzacji jaja, Geny segmentacji, Geny polaryzacji segmentów, Mutacje genów,

Organizacja genomów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wielkość genomów wybranych organizmów, Najważniejsze obiekty badań genetycznych, Genom człowieka, Projekt sekwencjonowania genomu człowieka,

Regulacja ekspresji genów II

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Struktura genu kodującego dehydrogenazę alkoholową, Poziomy regulacji ekspresji genów eukariotycznych,

Znaczenie targw i wystaw w promocji przedsiębiorstwa.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: targi jako instrument public relations, targi, czym są targi?, rodzaje targów, podział ze względu na czas i okres trwania targów. ...

Podstawy prawa - Teoria krążenia elit

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2961

wykłady Podstawy prawa Zaliczenie ustne Paweł Bogacki semII 04/05 W1. 24.02.05 UBI SOCIETAS IBI IUS – „gdzie społeczeństwo tam prawo”, przynajmniej 2 osoby aby to prawo było prawdziwe IUS (IURIS) = prawo jurysdykcja – mówienie prawa, jury – organ rozstrzygający LEX, LEGIS = ustawa DURA LEX SED LE...

Psychologia pracy - Menedżer

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Jan Wołoszyn
 • Psychologia pracy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5418

Wykłady. W9 konflikty w zespołach pracowniczych oraz sposoby ich diagnozowania i zwalczania * Tradycyjne podejście do konfliktu Konflikt to: -niezgodność między ludźmi -rezultat nieprawidłowości natury społecznej albo ludzkiej -wyraz dysfunkcji czy nieprzystosowania się jednostki lub organizacji d...

Mikrobiologia środowiskowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Warunki życia mikroorganizmów, Czynniki biotyczne, Czynniki abiotyczne, Wpływ bakterii na środowisko, Bakterie niehodowa...

Gen

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Gen, Test komplementacji, Elementy genu, Elementy strukturalne genu, Schemat determinacji płci....