Sześć Sigma- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sześć Sigma- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Sześć Sigma- metoda zarządzania jakością, której zadaniem jest osiągniecie jakości "sześć sigma". Opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnię-cia niemal perfekcyjnej jakości. Zakłada identyfika-cję błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. W statystyce sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. DMAIC- podstawa wdrożeń Six Sigma/fazy w procesie 6sig. -Definiuj- zdefiniowanie celów poprawy, wykorzystujemy tu: diagramy przyczynowo-skutkowe, pusty wykres, kalkulator Six Sigma
- Mierz- pomiar aktualnych parametrów, wykorzyst: statystki opisowe, wykres podsumowujący, wykresy ramka - wąsy, badania wyrywkowe, analiza mocy, dopasowanie rozkładu, wykresy szeregów czasowych.
-Analizuj- analiza czynników mających wpływ na proces, wykorzyst: diagramy przyczynowo - skutkowe, test dla prób niezależnych, test "t" dla prób zależnych, analiza przekrojowa, planowanie doświadczeń
-Implementuj poprawę(udoskonalenie)- zaproponowanie i wdrożenie zmian, wykorz: karty kontrolne, wykres podsumowujący, tabele liczności, analiza Pareto, kalkulator Six Sigma, analiza przekrojowa, wykresy przekrojowe.
-Controluj- sprawdzanie czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami, wykorz: karty kontrolne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz