Sterowanie procesami produkcyjnymi

note /search

Cele kazein- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Cele kazein- poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów: • skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości; • dostosowywanie techniczne elementów systemu; • tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; • redukcję kosztó...

Metoda morfologiczna- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Metoda morfologiczna -służy do identyfikowania, indeksowania i liczenia wszystkich rozwiązań danego problemu. -Metoda delficka - ukierunkowany problem stawia się przed grupą ekspertów, których zadaniem jest przedstawienie swoich punktów widzenia, w formie pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w kw...

Bezpośr korzyści wynikające z wdrożenia MRP- spis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Bezpośr korzyści wynikające z wdrożenia MRP: - Niski poziom zapasów z oszczędnością kapitału, miejsca magazynowania; - Wysoki obrót zapasami; - Lepsza obsługa klienta- wraz z mniejszymi opóźnieniami wywołanymi deficytem materiałów; - Poprawa osiągnięć organizacji, mierzone efektywniejszym wykorz...

Sterowanie procesami produkcyjnymi- definicje

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

bezpośrednia - wnioskowanie z porównań występujących w przyrodzie zjawisk i ich działaniem zbliżonym do rozpatrywanego zagadnienia personalna - polega na identyfikacji osoby poszukującej rozwiązania z problemem lub jego elementami składowymi symboliczna - Wykorzystuje się w niej metafory, symbole,...

Burza mózgów- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 665

Burza mózgów (twórcza dyskusja) Fazy burzy mózgów Faza przygotowań : 1. przygotowanie pomieszczenia · zapewnienie ciszy i spokoju uczestnikom · zapewnienie względnego komfortu 2. przygotowanie uczestników · podział uczestników na zespoł...

Korzyści stosowania systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Korzyści stosowania systemów MRP: - Zmniejszenie zapasów robót w toku, m.in. poprzez zwiększenie rotacji zapasów; -Zmniejszenie liczby i czasu przezbrojeń oraz liczby zleceń produkcyjnych; - Poprawa terminowości realizacji zleceń; - Ciągłe monitorowanie poziomu zapasów i stanu realizacji zleceń;...

Sterowanie procesami produkcyjnymi- definicje

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Metoda graficzna - znak graficzny służy do poinformowania o czymś przez wywołanie skojarzeń, które są zamierzone (lub nie zamierzone) przez autora znaku. Metoda porównań - służy do mierzenia korzyści, wykrywania braków, wskazywania kierunków lub wariantów usprawnienia. Metoda wymuszonych skojarzeń ...

Cykl PDCA- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Cykl PDCA- Planuj-rób-sprawdź-działaj, podstawowe kroki, wg których należy postępować, aby uzyskać ciągłe doskonalenie. Jest to narzędzie zapewniające ciągłość działań kaizen we wdrażaniu strategii utrzymania i doskonalenia standardów. • Planuj - o...

Hierarchia organizacji w 6 sigma

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Hierarchia organizacji w 6 sigma: - Green Belts- osoba wspierająca wdrożenie I stosowanie narzędzi 6 Sigma - Black Belts- lider zespołu odpowiedzialnego za wprowadzenie 6 sigma - Master black belts- nauczyciel I mentor czarnych pasów. Wspiera...

Koszty utrzymania zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Koszty utrzymania zapasów: - koszt kapitału- koszty te powstają w związku z tym, że w zapasach zamrożone są określone wielkości kapitału. - koszty składowania- obejmują koszty składowania zapasów ( jeżeli magazyn jest własnością przedsiębiorstwa, to koszty te mają charakter stały, niezależny od wi...