Szerokość pasów ruchu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szerokość pasów ruchu - wykład - strona 1 Szerokość pasów ruchu - wykład - strona 2 Szerokość pasów ruchu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Szerokość pasów ruchu
Szerokość pasa ruchu, w zależności od klasy drogi podano w tablicy 4.13.
Szerokość pasa ruchu, na obiektach znajdujących się na luku, powinna być zwiększona. Wymagane zwiększenie szerokości oraz sposób jej realizacji określają przepisy projektowania dróg.
W drogach dwujezdniowych szerokość pasa rozdziału wynosi na:
- autostradach od 3,5 m (minimalna) do 5,0 m (zalecana),
- drogach ekspresowych 3,0 m (minimalna) do 4,0 m (zalecana).
Ponadto, jeśli projektowane są pasy awaryjne, to ich szerokość powinna wyno­sić na:
- autostradach od 2,5 m (minimalna) do 3,0 m (zalecana),
~ drogach ekspresowych 2,0 m (minimalna) do - w zależności od sytuacji projekto­wej 2,75 lub 2,50 m (zalecana).
Dodatkowo na autostradach i drogach ekspresowych projektuje się opaski we­wnętrzne o szerokości 0,5 m.
Dla obsługi obiektu mostowego na drogach klasy A i S zaleca się projektowa­nie pomiędzy skrajną barierą ochronną a poręczą obiektu, chodnika (przejścia robo­czego) o szerokości co najmniej 1,0 m.
Przykładowe przekroje obiektów mostowych na autostradach i drogach poka­zano na rysunkach 4.9 i 4.10, a dla niższych klas technicznych na rysunkach 4.11 i 4.12.
Przykład połączenia drogi i obiektu mostowego pokazano na rysunku 4.13.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz